Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Hãy Đóng Một Chiếc Tàu

Ngày 11 – Hãy Đóng Một Chiếc Tàu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 6:13-22

13 Đức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Ta đã quyết định tận diệt mọi người, vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Nầy, Ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. 14 Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô-phe, chia thành từng phòng và trét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. 15 Con hãy đóng tàu như thế nầy: Chiều dài một trăm năm mươi mét chiều rộng hai mươi lăm mét, chiều cao mười lăm mét. 16 Con cũng làm một mái che cho tàu, mái lợp cách tàu nửa mét, và trổ một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên. 17 Còn Ta, Ta sẽ dẫn nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước với con, rồi con sẽ vào tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu của mình. 19 Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. 20 Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, loài bò sát tùy theo loại, mỗi loài một cặp, đều sẽ đến với con để con gìn giữ sự sống cho chúng. 21 Ngoài ra, con cũng đem theo các thứ thức ăn dự trữ để làm lương thực cho con và các loài đó.” 22 Nô ê làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã quyết định đoán xét thế gian, đầy dẫy tội lỗi và điều hung bạo, bằng nước. Đức Chúa Trời đã báo cho Nô-ê về kế hoạch của Ngài và truyền lệnh cho Nô-ê đóng một chiếc tàu (c.13-16).

Đây cũng chính là lúc mà Đức Chúa Trời lập một giao ước với Nô-ê. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả nhân loại và tất cả các sinh vật trên đất, nhưng Ngài sẽ cứu Nô-ê, gia đình ông và tất cả các loài vật đã lên tàu. Nô-ê đã tin giao ước này và thực hiện các nhiệm vụ như Đức Chúa Trời đã truyền cho ông (c.17-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-16 Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Nô-ê đóng một chiếc tàu cao 3 tầng. Đó là một mạng lệnh phi lý khi chuẩn bị cho trận lụt sẽ bao trùm khắp đất. Tuy nhiên, mạng lệnh của Đức Chúa Trời là kế hoạch khôn ngoan của Ngài để cứu Nô-ê khỏi sự đoán xét. Có những lời khôn ngoan nào Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không? Chúng ta đáp ứng với Lời Ngài như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22 Ngày nay, cũng như trong thời Nô-ê, mọi người trong thế giới này thần tượng hóa vóc giáng, tiền bạc và quyền lực. Họ sống bằng các tiêu chuẩn của riêng họ. Nếu các Cơ Đốc nhân cũng suy nghĩ, kết hôn và sở hữu theo tiêu chuẩn của thế gian thì sẽ chẳng có hi vọng gì trong thế gian này. Ngày nay, Đức Chúa Trời tìm kiếm những người có đức tin giống như Nô-ê. Hãy nắm giữ Lời của Đức Chúa Trời và hãy sống một đời sống trung tín, đi ngược lại với thế gian này và rao ra sự công chính của Ngài.

Tham khảo   

6:15 Theo kích thước ngày nay, con tàu có lẽ dài khoảng 140 mét, rộng 23 mét, và cao 14 mét, chịu được trọng lượng nước rẽ khoảng 39 triệu ki-lô-gam. Sức chứa bên trong là 39,644 mét khối, với tổng diện tích sàn tàu xấp xỉ là 8,891 mét vuông.

6:18-22 Đức Chúa Trời cho biết Ngài sẽ lập giao ước với Nô-ê. Qua việc đem vào tàu một cặp của mọi vật sống, gồm chim, gia súc, các loài bò sát, Nô-ê bày tỏ sự giám sát chu đáo mà loài người phải có đối với các sinh vật sống khác.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con vâng theo Lời chân lý của Ngài và rao truyền sự công chính, ngay cả khi thế gian có thể nhạo báng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 34-36

 

Bình Luận:

You may also like