Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Sự Tiếc Nuối Và Sự Quan Tâm Của Đức Chúa Trời

Ngày 10 – Sự Tiếc Nuối Và Sự Quan Tâm Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 6:1-12

1 Loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh ra nhiều con gái. 2 Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ. 3 Đức Giê-hô-va phán: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn một trăm hai mươi năm mà thôi.” 4 Vào thời bấy giờ và sau đó có những người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh con cái. Đó là những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng.

5 Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, 6 thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, và đau buồn trong lòng. 7 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà Ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng.”

8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. 9 Đây là dòng dõi của Nô-ê. Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn; ông cùng đi với Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. 11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. 12 Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại, vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại.

Suy ngẫm:

Các con trai của Đức Chúa Trời, những người đã tìm kiếm Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài (con cháu của Sết), đã cưới các con gái của loài người là những kẻ đã không phụng sự Đức Chúa Trời (con cháu của Ca-in); họ đã cùng trở nên bại hoại. Thế gian đầy tôi lỗi và tội lỗi gia tăng nhiều như nhân loại. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng sự trái đất đẹp đẽ mà Ngài tạo dựng nên đã đầy dẫy tội lỗi và sự hung hăng, Ngài đã xót xa và đã quyết định giáng sự đoán xét trên tất cả sự sáng tạo (c.1-8). Tuy nhiên, Nô-ê, người đã sống công chính trong thế gian bại hoại, đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời (c. 9-12)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3 Đức Chúa Trời đã cất Thần Linh Ngài khỏi loài người, những kẻ đã bỏ Ngài. Tuy nhiên, sự trừng phạt này kết thúc khi Đức Chúa Jêsus đã đến để ban cho chúng ta sự sống sung mãn và khi sự sáng tạo mới được hình thành qua Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Vì vậy, ngay cả ngày nay, chúng ta phải tìm kiếm sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa và hãy vui hưởng một đời sống sung mãn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4, 11-12 Những từ “những anh hùng” và “hung bạo” mà chúng ta thấy trong phân đoạn chỉ ra sự bạo ngược lan tràn mạnh mẽ trong toàn xã hội như thế nào. Thậm chí ngày nay, chúng ta thấy nhiều trường hợp kẻ mạnh đàn áp người yếu trong xã hội chúng ta. Trong một xã hội như thế, ngày nay, làm thế nào để chúng ta có thể chúng ta có thể sống một đời sống công chính và được Đức Chúa Trời công nhận như Nô-ê đã từng sống?

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời! Hôm nay, xin hãy giúp con bước đi với Ngài dưới bóng cánh ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 31-33

Bình Luận:

You may also like