Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Chúa Trời Làm Đầy Sự Trống Không

Ngày 05 – Đức Chúa Trời Làm Đầy Sự Trống Không

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 1:14-25

14 Đức Chúa Trời phán: “Phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm; 15 và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất,” thì có như vậy. 16 Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. 17 Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, 18 cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 19 Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.

20 Đức Chúa Trời phán: “Nước phải đầy dẫy các loài thủy sinh vật, và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời.” 21 Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nẩy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất.” 23 Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm.

24 Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại,” thì có như vậy. 25 Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Suy ngẫm và hiểu

Vào ngày thứ tư, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Qua những thứ này, Đức Chúa Trời đã phân ra ngày và đêm, xác định thời gian (các mùa, các ngày và năm), và đã ban ánh sáng cho thế giới (c.14-19). Vào ngày thứ năm, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các sinh vật sống trên các tầng trời và biển mà Ngài đã tạo dựng nên trước đó. Rồi Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán bảo chúng hãy sinh sản nhân lên nhiều (c.22-23). Vào ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả các loài sinh vật sống, bao gồm cả loài người trên đất. Rồi Ngài nhìn tất cả mọi sự mà Ngài đã tạo dựng nên và thấy điều đó là “tốt đẹp” (c.24-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-15, 24  Khi Đức Chúa Trời phán, thì có như vậy. Thật là một thế giới đẹp đẽ mà trong đó sự khôn ngoan và quyền năng của Ngôi Lời hài hòa bằng sự vâng phục của sự sáng tạo. Thật quan trọng đối  với chúng ta là luôn được ở một nơi mà chúng ta có thể vâng Lời Đức Chúa Trời và thực hiện nhiệm vụ của mình. Rồi chúng ta trở thành một phần của trật tự mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Điều này sẽ dẫn đến sự sáng tạo tốt lành trong mắt Đức Chúa Trời – trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-25 Đức Chúa Trời lệnh cho trái đất sinh ra cây cối, nhưng Đức Chúa Trời đã trực tiếp tạo dựng nên gia súc, các loài bò sát và thú rừng “tùy theo loại”. Điều này có thể chỉ ra rằng việc tạo dựng loài người được tạo dựng theo “hình ảnh của Đức Chúa Trời” là quý báu dường nào.

Tham khảo   

1:16  Và các ngôi sao. Vũ trụ bao la mà Đức Chúa Trời tạo dựng được đề cập ở đây chỉ trong một cụm từ ngắn gọn, gần như thể nó là một ý nghĩ chợt nảy ra; việc tập trung của đoạn 1 là vào trái đất; việc tập trung vào những phần còn lại của Kinh Thánh là vào loài người, là tột đỉnh sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và là đối tượng của sự cứu rỗi lớn lao .

1:20-23 Sau khi miêu tả sự tạo dựng nên các khối nước và vòm trời, phần này tập trung vào cách mà chúng được làm đầy bằng các tạo vật thích hợp các loài khác nhau. Là các sinh vật sinh sản được, chúng được  Đức Chúa Trời ban phước để chúng có thể sinh sôi nảy nở và đầy dẫy trong các vùng tương ứng của chúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chẳng có một ai khác ngoài Ngài đáng được ngợi khen, vì thế xin hãy giúp chúng con tôn cao chỉ một mình Ngài trong thế giới mà Ngài đã tạo dựng nên.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 4-6

Bình Luận:

You may also like