Home Tin tức Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng

Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTK. TLH, Mục sư Bùi Phụng UV. TLH. Mục sư Lưu Tự An Nguyên UV. TLH cũng là diễn giả chương trình, quí vị MS, MSNC, TĐ đại biểu tín hữu cùng các phu nhân của MS, TĐ. Đến tham dự có các cấp chính quyền địa phương xã, huyện, tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Đồng, khoảng 500 người tham dự. Đại biểu chính thức là 250 người.

Mục sư Võ Đông Thu hướng dẫn chương trình giới thiệu và chào mừng quí vị đại biểu và khách mời, Hội Chúng ca ngợi Chúa TC 11: “Ngợi khen cứu Chúa.” Mục sư Cilmup Ha Kar – UV. HĐGP cầu nguyện dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời hướng dẫn. Có các ban hát góp phần ca ngợi Chúa. Mục sư Kon Sa Ha Hăck sơ lược hoạt động của BĐD (Nhiệm kỳ 2011-2013). Bày tỏ lòng vui mừng cảm tạ về những ơn phước Chúa ban cho các Hội Thánh trong tỉnh trong những năm qua.

Mục sư Phan Phụng Thanh – UV. BĐD đọc Kinh Thánh trong Nê-hê-mi đoạn 1, Mục sư Lưu Tự An giảng Kinh Thánh với đề tài:“Chọn người lãnh đạo.”

Mục sư nhắc nhở người lãnh đạo cần có tâm tình quan tâm đến công việc Chúa để dạy dỗ dân sự, hầu cho Hội Thánh được phát triển danh Chúa được tôn cao. Mục sư K’Tốp – UV.BĐD cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Chủ tọa Hội Đồng bầu cử đúng theo hiến chương HTTLVN (MN). Trước khi bầu cử, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện dâng lên Chúa tể trị buổi bầu cử theo thánh ý của Ngài chọn lựa.

Kết quả như sau:

Trưởng Ban:   Mục sư Cilmup Ha Kar               191/243 phiếu (vòng 1)

Ban viên

               – Mục sư K’Tốp                                   185/240 phiếu (vòng 1)

               – Mục sư K’Soi                                    184/240 phiếu (vòng 1)

               – Mục sư Phan Phụng Thanh              176/240 phiếu (vòng 1)

               – Mục sư Cilpam Ha Lêu                     148/240 phiếu (vòng 1)

Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện đặc biệt cho Tân BĐD (Nhiệm Kỳ 2014-2015) được đầy ơn Chúa để phát triển công việc Chúa trong tnh.

Sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lưu Tự An. Hội Đồng kết thúc vào lúc 14g30. Quí tôi con Chúa ra về với tinh thần vui vẻ và thoả lòng.

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
Quang cảnh của buổi bầu cử

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Võ Đông Thu hướng dẫn chương trình

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Cil Múp Ha Kar-UV.HĐGP cầu nguyện khai lễ

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
Ban hát khu vực Đa Loan tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Kon Sa Ha Hăck UV.TLH mục vụ tỉnh, Chủ tọa buổi bầu cử

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
Đại diện chính quyền phát biểu và tặng hoa chúc mừng

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Phan Phụng Thanh đọc Kinh Thánh

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Lưu Tự An rao giảng Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTK TLH cầu nguyện trước khi bầu cử

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
M
S Kon Sa Ha Hăck – UV.TLH, mục vụ tỉnh cầu nguyện cho tân BĐD

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
MS Cil Múp Ha Kar – tân Trưởng Ban Đại diện phát biểu và nêu hướng đi

Theo TĐ.Nguyễn Thiện Phước – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like