Home Tin tức Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Bà Rịa – Vũng Tàu

Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Bà Rịa – Vũng Tàu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chủ đề của Hội đồng Bồi linh kỳ này là Tình Yêu Thương Thật, câu gốc: “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.” (Rô-ma 12:9). Cũng trong dịp này, quý tôi tớ Chúa cùng các đại biểu từ bảy Chi Hội trong tỉnh cũng đã bầu Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2015.

Hội Đồng lần này có sự tham dự của:

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – là diễn giả của Hội đồng,

– Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, mục vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

– Cùng đông đảo quý tôi con Chúa trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1. Hội Đồng Bồi Linh

Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45. Hội Đồng Bồi Linh đã dành hai buổi sáng và chiều để quý tôi con Chúa thờ phượng ca ngợi Chúa và lắng nghe Lời của Ngài.

Buổi sáng, MSNC Đào Văn Tới hướng dẫn chương trình, các ban hát dự phần tôn vinh Chúa gồm có: Ban hát ông bà Mục sư – Truyền đạo; Ban hát Vũng Tàu, Ban hát Xuyên Mộc; Ban hát Chấp sự và Ban Điều hành các Chi Hội và Điểm Nhóm.

Buổi chiều, MSNC Nguyễn Tấn Thọ hướng dẫn chương trình, Ban hát Phụ nữ Tin Lành tỉnh dự phần tôn vinh Chúa.

Trong cả hai chương trình sáng và chiều, Mục sư Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 13:4-7 để hướng Hội đồng đến với tình yêu thật, là tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại và cũng là tình yêu mà Ngài muốn tôi con Chúa phải thể hiện trong nếp sống của mình. Lời Chúa được giải bày qua tôi tớ Ngài thật rõ ràng, sâu sắc và cụ thể qua đó giúp Hội đồng nhận biết những điều cần loại bỏ và những điều cần theo đuổi trong đời sống của mình để bày tỏ tình yêu thật.

2. Bầu Tân Ban Đại Diện

Cũng trong dịp này, Hội đồng dành thì giờ cuối buổi chiều để bầu Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2014 – 2015 dưới sự chủ tọa của Mục sư Nguyễn Tờn.

Kết quả bầu Tân Ban Đại Diện như sau:

            – Trưởng Ban: Mục sư Huỳnh Minh Tân (tái đắc cử)

            – Ủy viên: Mục sư Điểu Thời và Mục sư Nguyễn Đồng Minh.

Sau khi Tân Ban Đại diện trình diện Hội Đồng, Mục sư Phan Chí Tâm cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện xin Chúa thêm ơn mới, sức mới để lo công việc Chúa trong tỉnh.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến công việc Chúa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thêm lời cầu thay cho Mục sư Ủy viên Mục vụ, Tân Ban Đại Diện cùng quý tôi con Chúa trong tỉnh được đầy ơn mới, sức mới hầu gây dựng và phát triển công việc Chúa trong những ngày sắp đến.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát HT Ngãi Giao

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát Mục sư – Truyền đạo

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát HT Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát Chấp sự và Ban Điều hành các Chi Hội và Điểm Nhóm

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát HT Xuyên Mộc

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ban hát Phụ nữ Tin Lành tỉnh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Mục sư Nguyễn Tờn chủ tọa Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Tân Ban Đại Diện cùng với Mục sư Ủy viên Mục vụ

Theo Tường Quang – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like