Home Tin tức Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Phú Yên

Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Phú Yên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau khi MSTS Đinh Thống cầu nguyện khai lễ. Hội Thánh có thì giờ ca ngợi Chúa, Mục sư Phan Văn Cử có lời tâm tình cũng như lời từ giã sau 4 năm 8 tháng làm công tác mục vụ tại Phú Yên; Mục sư cũng dùng Lời Chúa trong Giăng 10: 1-18, với đề tàiNgười Chăn Hiền Lành, để chia sẻ cho Hội đồng.

Sau lời cầu nguyện đáp ứng của MSNC Lê Đức Thoả, chương trình bồi linh tạm nghỉ ít phút và bước vào phần hai làm chứng – cầu nguyện, tổng kết ơn phước Chúa trong mùa giáng sinh. Cám ơn Chúa tổng số tin Chúa trong cả năm của tỉnh là 1205 người.

Buổi chiều, chương trình bầu cử Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2015 được diễn ra dưới sự chủ tọa của Mục sư Phan Văn Cử. Mục sư chủ toạ tiếp tục dùng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:11-16 để nhắc nhở rằng chính Chúa là Đấng lựa chọn các đầy tớ Ngài, với mục đích làm cho thân thể của Đấng Christ được trọn vẹn, và bí quyết thành công chính là nhờ tình yêu của Chúa.

Sau lời cầu nguyện đáp ứng của MS Võ Hoàng Phong, MS Đinh Thi – Thư ký Ban Đại diện – tổng kết công tác trong nhiệm kỳ qua.

Hội đồng bầu cử Ban Đại diện với kết quả như sau:

Trưởng Ban: Mục sư Đinh Thi,

Ủy viên viên: MSNC Trần Quốc Việt và MSNC Lê Minh Kính.

Mục sư Võ Thành Phê cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện cùng Hội Thánh Chúa trong tỉnh lên cho Chúa, và cầu xin sự ban ơn của Chúa trong năm mới, nhiệm kỳ mới.

Mục sư Phan Văn Cử thay cho BTS TLH chúc mừng Tân Ban Đại diện tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2014 – 2015 đồng thời giới thiệu Tân Mục vụ tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Tấn Tuyến – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện chính quyền tỉnh Phú Yên – có lời chúc mừng hội đồng bầu cử thành công tốt đẹp.

Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Văn Cử.

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
MS Phan Văn Cử diễn giả chương trình bồi linh

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
MS Võ Thành Phê có lời chào mừng và tuyên bố lý do

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Quang cảnh buổi lễ

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
MSTS Đinh Thống cầu nguyện khai lễ

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Tôn vinh Chúa

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Bầu cử, kiểm phiếu

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Tân Ban Đại diện

PHÚ YÊN: BỒI LINH VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Chụp hình lưu niệm

Theo MS.Võ Hoàng Phong – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like