Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Tai Họa Trên Những Người Đạo Đức Giả

Ngày 12 – Tai Họa Trên Những Người Đạo Đức Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 12          TAI HỌA SẼ ĐỔ XUỐNG NHỮNG NGƯỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ

Ma-thi-ơ 23:13-22

13 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông khóa cửa Nước Thiên Đàng trước mặt người ta. Chính các ông đã không vào mà ai muốn vào các ông cũng không cho.” 14 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả, Các ông ăn nuốt nhà cửa của đàn bà góa nhưng lại giả vờ cầu nguyện thật lâu cho người ta thấy, vì thế các ông sẽ bị hình phạt nặng nề hơn.
15 “Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông vượt biển băng ngàn để chinh phục một người theo đạo, khi được rồi thì các ông làm cho kẻ ấy  trở thành con của hỏa ngục.gấp đôi các ông. ( Có mấy bản cổ thêm câu này: Ngươi đáng bị hình phạt nơi hỏa ngục).

16 Khốn cho các ông, những người dẫn đường mù lòa! Các ông dạy: ‘Nếu ai chỉ thánh điện mà thề thì không sao, nhưng ai chỉ vàng trong thánh điện mà thề thì mắc lời thề.’ 17 Hỡi những kẻ dại dột và mù lòa! Vàng hay thánh điện làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ông cũng dạy: ‘Nếu ai chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì phải giữ lời thề.’ 19 Hỡi những kẻ mù lòa! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ cả bàn thờ lẫn tất cả lễ vật trên bàn thờ mà thề. 21 Ai chỉ thánh điện mà thề là chỉ cả đền thờ lẫn Đấng ngự trong thánh điện mà thề. 22 Ai chỉ trời mà thề là lấy ngai Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngai ấy mà thề.
dentho1
Đức Chúa Giê-su lên án những chức sắc giả hình trong những ngôi thánh đường đồ sộ

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát: Tất cả những người rốt, những người ở địa vị thấp kém, những người phục vụ, những người ngồi nơi thấp nhất, những người đói khát trong tâm linh, những người từ bỏ chính mình và mang thập tự giá sẽ được ban phước. Nhưng những người cố tự nhấc mình lên để phô trương và muốn được hậu đãi sẽ phải đối mặt với những thảm họa. Sự suy gẫm hằng ngày của tôi sẽ giúp tôi thanh tẩy tấm lòng và tạo ra khoảng trống để được lấp đầy bởi chính Chúa và những người lân cận.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 13 Lời giải thích sai của những nhà lãnh đạo tôn giáo và thái độ phô trương của họ đã đóng lại cánh cửa vào thiên đàng vốn đã được mở rộng và ngăn không cho người khác vào đó.  Không phải là đáng sợ sao nếu bạn cố gắng dẫn người ta đến với Chúa mà không biết về lời Ngài và lười biếng học hỏi? Khi đó thậm chí bạn ngăn trở con đường của họ thật sự nhận biết Chúa?

Câu 15 Lòng nhiệt huyết của những người lãnh đạo tôn giáo về sự “truyền đạo” là rất tốt nhưng sự thiếu hiểu biết và lòng kiêu ngạo của họ đã khiến nó tồi tệ hơn là không làm gì cả. Hãy kiểm tra lại trong sự kính sợ Chúa xem chúng ta có làm cho ai đó trở thành “con của hỏa ngục” bởi “chức vụ” của chúng ta hay không.

Câu 16-22 Vì mọi lời thề đều trở lại cùng Đức Chúa Trời nên không thể chia ra lời thề bình thường với lời thề nghiêm trọng. Thề là một hành động tự dối mình để bào chữa cho những lời hứa đã bị phá vỡ và cũng là một hành động khinh bỉ Chúa. Chúa Giê-su nghiêm cấm chúng ta không thề chi hết và hãy sống một cuộc đời chân thật để không phải thề một lời nào (Mat 5:34-36).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp cho mắt của những người lãnh đạo dạy lời của Chúa được mở ra với lời Ngài để mắt của những người nghe họ cũng được mở ra với lời ấy.


Bình Luận:

You may also like