Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Người Tự Nhấc Mình Lên

Ngày 11 – Người Tự Nhấc Mình Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 11          NGƯỜI TỰ NHẤC MÌNH LÊN

Chúa Khiển Trách Người Pha-ri-si Và Các Chuyên Gia Kinh Luật
1 Bấy giờ Đức Giê-su phán dạy đoàn dân đông và các môn đệ Ngài: 2 “Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si ngồi trên ghế giáo huấn của Môi-se.

3 Vậy hãy làm và giữ tất cả những gì họ dạy nhưng đừng hành động như họ vì họ nói mà không làm. 4 Họ buộc những gánh nặng quá sức trên vai người khác, nhưng chính mình thì không muốn động đến một ngón tay.
5 Họ làm mọi điều cốt để người ta thấy vì vậy mà họ làm thẻ bài mình cho to và kết tua áo lễ cho dài. 6 Họ thích ăn trên ngồi trước nơi bàn tiệc hay trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi giữa phố chợ và gọi mình là thầy.

8 Nhưng các con đừng để người ta gọi mình là thầy vì các con chỉ có một Thầy còn tất cả đều là anh em. 9 Và đừng gọi ai dưới đất là cha của các con. Vì các con chỉ có một Cha trên trời. 10 Cũng đừng chịu cho ai gọi mình là người lãnh đạo vì các con chỉ có một vị lãnh đạo là Chúa Cứu Thế. 11 Còn giữa vòng các con, ai là người lớn nhất sẽ làm đầy tớ cho các con. 12 Ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn cao.

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu: 8-10 Chỉ có một và duy nhất Đức Chúa Trời là Cha thật của chúng ta. Cũng vậy, Chúa Giê-su là thầy và là người lãnh đạo thật của chúng ta. Nhiều khi chúng ta phải đảm nhận vai trò người cha thuộc linh, hoặc nhận trách nhiệm lãnh đạo gia đình mình như người thầy hoặc người lãnh đạo, nhưng trước hết chúng ta phải biết rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời và là môn đồ của Đấng Christ. Nếu không chúng ta chẳng hơn gì người lãnh đạo mù dẫn kẻ mù. Trước khi bạn nghĩ mình là người lãnh đạo thế nào, trước hết hãy tự hỏi bạn là người con như thế nào đối với Đức Chúa Trời và là người môn đồ như thế nào đối với Đấng Christ.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 2, 3 Liên quan đến sự dạy dỗ về những điều răn của Môi-se, chúng ta không thể bắt chước những người coi điều răn chỉ là văn tự nhưng phải biết rằng điều răn được đầy trọn trong Chúa Giê-su. Chúng ta phải tôn trọng lời của những người lãnh đạo và biết rằng Lời Chúa là thẩm quyền cuối cùng.

Câu: 5-7: Những người lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến Đức Chúa Trời nhưng chỉ tìm kiếm sự tung hô từ phía con người. Thay vì nhận biết lời Chúa, rao truyền và sống theo Lời Chúa thì họ lại muốn mặc quần áo đặc biệt, được người ta gọi bằng các tên đặc biệt và muốn thâu tóm quyền lực con người. Nếu chúng ta làm tất cả chỉ để khiến vui lòng con người thì chúng ta thật đã nhận được phần thưởng của mình rồi (Mat 6:5). Một lần nữa hãy kiểm tra lại lòng của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một người khiêm nhường để phục vụ những người khác hơn là cố gắng kiếm lấy sự tôn trọng từ người khác.

Bình Luận:

You may also like