Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Men Của Người Pha-ri-si Và Người Sa-đu-sê

Ngày 15 – Men Của Người Pha-ri-si Và Người Sa-đu-sê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 16:1-12

Xin Điềm Lạ
1 Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài.
2 Nhưng Ngài trả lời: “Khi chi
u xuống các ông nói rằng: ‘Chiu ráng đỏ thì trời nắng’.

3 Vào buổi sáng sớm, các ông nói: ‘Sáng ráng đỏ thì trời mưa’. Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại?

4 Thế hệ gian ác và bất trung này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giô-na.” Thế rồi Ngài lìa họ mà đi.
Men Người Pha-ri-si Và Sa-đu-sê
5 Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo.

6 Đức Giê-su bảo: “Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”
7 Các môn đệ nói với nhau: “Tại chúng ta không đem bánh theo.”
8 Đức Giê-su bi
ết thế, bảo: “Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh? 9 Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói v bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng v men làm bánh nhưng v sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 1-4: Chúa Giê-su không cho dòng dõi hung ác và gian dâm là những kẻ đi tìm dấu lạ được xem dấu lạ, và Ngài rời khỏi nơi đó. Mặc dù họ thấy nhiều dấu lạ chứng tỏ Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn không muốn tin Ngài. Bởi vậy, Chúa Giê-su nói với họ rằng không có dấu lạ nào cho xem ngoại trừ dấu lạ của Giô-na, nó mang hình ảnh về sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh sau ba ngày. Tôi có tin và cảm tạ Chúa vì nhiều dấu lạ Ngài ban cho tôi hay tôi vẫn đi tìm một dấu lạ?
Câu 5-11: Chúa Giê-su quở trách các môn đồ vì họ ít đức tin. Mặc dù các môn đồ đã kinh nghiệm được các phép lạ tái diễn của Chúa Giê-xu, phép lạ Ngài nuôi 5000 người với năm ổ bánh và 4000 người với bảy ổ bánh, và rồi họ vẫn lo lắng về việc họ không có đồ ăn. Chúa Giê-xu hỏi “các ngươi há chưa hiểu” và Ngài thở dài hỏi “các ngươi cũng không nhớ sao?” Sau khi các môn đồ quên hết mọi phép lạ mà họ đã kinh nghiệm được, họ thiếu hiểu biết trong thuộc linh và họ lo lắng cho hoàn cảnh của họ. Tiếng thở dài của Ngài có đang vang lên trong tấm lòng của tôi ngày hôm nay hay không?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 5,7: Chúa Giê-xu đến như là bánh của sự sống và Ngài nuôi những tâm hồn đói khát. Mặc dù Chúa Giê-su ở cùng với các môn đồ, họ vẫn lo lắng về sự chu cấp bị quên mất. Ngày hôm nay, khi sống cùng với Chúa, là bánh thực sự, thì liệu chúng ta có phàn nàn rằng chúng ta không có đồ ăn hay không?
Cầu nguyện: Xin Chúa cho con biết tìm kiếm và sống vì đồ ăn thiên đàng chứ không phải vì đồ ăn trên đất.
(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ma-thi-ơ 16:1-12

Xin Điềm Lạ
1 Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài.
2 Nhưng Ngài trả lời: “Khi chi
u xuống các ông nói rằng: ‘Chiu ráng đỏ thì trời nắng’.

3 Vào buổi sáng sớm, các ông nói: ‘Sáng ráng đỏ thì trời mưa’. Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại?

4 Thế hệ gian ác và bất trung này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giô-na.” Thế rồi Ngài lìa họ mà đi.
Men Người Pha-ri-si Và Sa-đu-sê
5 Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo.

6 Đức Giê-su bảo: “Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”
7 Các môn đệ nói với nhau: “Tại chúng ta không đem bánh theo.”
8 Đức Giê-su bi
ết thế, bảo: “Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh? 9 Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói v bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng v men làm bánh nhưng v sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Bình Luận:

You may also like