Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 5 – Lo Lắng Và Yên Nghỉ

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 5 – Lo Lắng Và Yên Nghỉ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Tuần 5: LO LẮNG VÀ YÊN NGHỈ

M Phá băng: Hãy mở lòng, và chia sẻ những kinh nghiệm của bạn đối với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài trong tuần qua.

Ý muốn của Đức Chúa Trời là sự khốn khổ (sự phán xét) giáng xuống trên những kẻ “thông thái” giả khước từ Phúc Âm; và là sự yên nghỉ (sự cứu rỗi) trên những ai tiếp nhận Phúc Âm như con trẻ.

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

1. Ba thành phố tại Ga-li-lê được dùng như những ví dụ để giải thích cách chúng ta phải đáp ứng với Lời và chức vụ của Chúa Giê-su.

Ba thành phố trong xứ Ga-li-lê (Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um) phản ứng thế nào đối với những phép lạ Chúa Giê-su đã làm (c. 20,21)?

2. Phúc Âm của nước Đức Chúa Trời được giấu kín đối với một số người và bày tỏ cho một số người.

1) Chúa Giê-su nói ý muốn của Cha là gì (c. 25,26)?

2) Chúa Giê-su có ý gì khi nói tới “kẻ khôn ngoan, thông thái” và những “kẻ bé mọn” (c. 27, xem 1 Cor 1:21-23)?

3. Kết cục cho hai hạng người khác nhau phụ thuộc vào việc họ phản ứng như thế nào với nước Đức Chúa Trời (sự tể trị của Ngài) đã sẵn sàng và hầu đến.

1) Ai được mời đến? Và lời hứa trong lời mời là gì (c. 28,29)?

2) Chúng ta mang ách chung với ai? Chúa Đấng mang ách chung với chúng ta là Đấng như thế nào (c. 29)?

n Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ đời sống hàng ngày)

1. Ba thành phố không ăn năn nhưng khước cưỡng ép nước Đức Chúa Trời (11:12) chỉ có thể bị chuốc lấy đau khổ, phán xét trên đầu mình mà thôi. “Cảnh báo và quở trách” thực sự là cơ hội cuối cùng cho chúng ta để quay lại. Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn cần phải ăn năn và trở lại không?

2. Phúc Âm của nước Đức Chúa Trời bị che giấu đối với những người khôn ngoan theo mắt họ nhưng được bày tỏ cho những ai tiếp nhận nước ấy như trẻ con bé mọn. Nếu có ai thậm chí khoe khoang mình biết tất cả mọi tri thức thế gian mà không biết “Cha và Con” thì thật ra họ “chẳng biết gì”. Bạn có đáp ứng nhạy cảm với lẽ thật như “trẻ con ngồi nơi phố chợ” (11:16)?

3. Với những người nặng gánh ưu tư – mang ách quá nặng (là Luật pháp), Chúa Giê-su hứa “yên nghỉ”. Điều gì ngăn trở bạn tìm kiếm sự yên nghỉ trong những ngày này? Hãy chia sẻ kinh nghiệm về cách bạn đến với Chúa như thế nào và tìm được sự yên nghỉ nơi Ngài ra sao.

Tóm tắt:

Ngài dạy chúng ta chớ chất đau khổ trên mình nhưng tiếp nhận nước Đức Chúa Trời và hưởng sự “yên nghỉ”. Chúng ta phải ném bỏ sự kiêu ngạo và ngang bướng ngăn trở sự ăn năn trước Lời Chúa chúng ta nghe và phép lạ chúng ta nhìn. Có sự sống vĩnh cửu và sự yên nghỉ. Trong mối quan hệ chúng ta với Chúa, hãy học nhiều hơn về Lời Ngài và tận hưởng sự yên nghỉ thật sự.

Cùng nhau cầu nguyện

Trong thế giới không có sự yên nghỉ này, xin giúp chúng con đáp ứng với lời kêu gọi của Ngài cùng học biết lẽ thật và tận hưởng sự an nghỉ, tự do.

Bình Luận:

You may also like