Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Sự Phán Xét Và Lời Mời Gọi

Ngày 28 – Sự Phán Xét Và Lời Mời Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 28       SỰ PHÁN XÉT VÀ LỜI MỜI GỌI

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 11:20-30

Dân Các Thành Phố Vô Tín
20 Sau đó, Đức Giê-su bắt đầu quở trách dân những thành đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Ngài, nhưng vẫn không ăn năn tội: 21 “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện nơi các ngươi được làm tại thành Ty-rơ và Si-đôn, thì họ đã mặc áo gai, rắc tro lên đầu, bày tỏ lòng ăn năn hối cải từ lâu rồi. 22 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, hai thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um, ngươi không được nâng lên tận trời đâu, nhưng sẽ bị hạ xuống Âm Phủ. Vì nếu các phép lạ thực hiện nơi ngươi được làm tại thành Sô-đôm, thì nó vẫn còn đến ngày nay. 24 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét địa phận Sô-đôm sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi.”
Hãy Đến Với Ta Và Yên Nghỉ
25 Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Thưa Cha, con cảm ơn Cha là Chúa tể trời đất, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, thưa Cha vì điều này đẹp ý Cha.27 Cha Ta đã ban mọi sự cho Ta. Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những kẻ mà Con muốn bày tỏ cho họ.28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. 29 Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, 30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 20-24 Chúa Giê-su quở trách và phán xét các thành phố đã kinh nghiệm phép lạ của Ngài mà không chịu ăn năn. Chính các thành mà Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ nhất lại không tiếp nhận Tin lành. Vì cớ sự kiêu ngạo và vô tín của họ, họ sẽ bị phán xét nghiêm khắc hơn các thân dân ngoại đã từng bị phán xét và hủy diệt. Mọi người thời Cựu Ước sống đợi chờ lời hứa, nhưng chúng ta ngày nay sống trong thời kỳ lời hứa được ứng nghiệm. Vậy chúng ta ngày nay thì sao? Hãy nghĩ đến trách nhiệm của chúng ta như là dân sự của Đức Chúa Trời sống trong những ngày tận hưởng vinh quang của Tin lành so với những ngày của thời Chúa Giê-su.

Câu 25-27 Chúa Giê-su giấu những bí mật của thiên đàng đối với những kẻ khôn ngoan và học thức, nhưng tỏ bày chúng cho các môn đồ Ngài, những người giống như trẻ con. Chúa Giê-su cũng cho chúng ta biết bí mật của ân sủng thông qua chính Ngài và cho chúng ta có được mối thông công với Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời ban sự hiểu biết về chính Ngài và Lời Ngài trong Đấng Christ cho những người khờ dại như chúng con.

Câu 28 Chúa Giê-su mời gọi những kẻ mệt mọi và nặng gánh ưu tư. Đấng chăn thật sự của chúng ta, Chúa Giê-su, dẫn dắt đàn chiên Ngài, cho người mệt xỉu hết khát và mọi người mòn sức được no đủ (Giê-rê-mi 31:25). Chúng ta có mệt mỏi vì mọi hoạt động, công việc và gánh nặng trong cuộc sống? Hãy đáp lời mời gọi của Chúa Giê-su bằng cách dâng chính mình cho Ngài, Đấng dẫn chúng ta vào sự yên nghỉ.

Cầu nguyện: Ngài gọi những kẻ mệt mỏi và chán chường. Hãy để cộng đồng con bày tỏ ân sủng này trong thế gian này.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).


Bình Luận:

You may also like