Người Thầy Tình Yêu

1381

Khi cơn bão đi qua

Chỉ tình yêu còn lại

Tình yêu Đức Chúa Trời

Giữ gìn trong bình tịnh

 

Khi tấm lòng an tịnh

Bạn suy nghĩ về Ngài

Có bao giờ bạn thấy

Sự dạy dỗ mỗi ngày ?

 

Khi cơn bão đi qua

Người vội vàng tìm kiếm

Một nơi ẩn cho mình

Nhưng nào có thấy đâu…

 

Khi tấm lòng an tịnh

Ai đứng lặng nguyện cầu

“Ta- chính nơi nương náu!

Giữ con được bình an”

 

Bài học về niềm tin

Và tình yêu ở đó

Ngài dạy bạn mỗi ngày

Khi cơn bão đi qua…

JIL

Tho nguoi thay

Khi cơn bão đi qua…

Bình Luận: