Home Dưỡng Linh Đầu Tư Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời

Đầu Tư Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi thà đặt lòng tin của mình vào Ngân hàng Thiên Đàng hơn là vào tất cả các cơ chế tài chính của thế giới cộng lại.  Không có sự đầu tư – dầu lớn hay nhỏ tới mức nào – trả lãi cổ phần lớn hơn số chúng ta gởi vào kho tàng của Vương Quốc Thiên Đàng.

Có lẽ bạn tự hỏi:  “Tôi có thể đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời như thế nào?  Tôi không có tiền – chỉ có phiếu trả lương hằng tuần thôi, và tôi phải trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn và y phục, và lo cho các chi tiêu khác nữa.”  Bằng cách đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong đời sống bạn và áp dụng những nguyên tắc của chức vụ quản gia mà tôi đã chia sẻ với bạn, bạn sẽ có thể dâng hiến.  Bạn có lời hứa của Đức Chúa Trời về điều đó.

Bạn hỏi:  “Nhưng, tôi nên đầu tư bao nhiêu?”  Số lượng đó sẽ không giống nhau cho mọi người.  Cần có đồng xu của người đàn bà góa và số dự dật của người giàu có để hoàn toàn tất công việc của người của Đức Chúa Trời.  Chỉ dâng hiến cho đến khi bạn cảm thấy thỏa lòng rằng mọi nhu cầu Ngài đặt trong lòng bạn được đáp ứng.  Ấy không phải là bạn dâng bao nhiêu, mà là bạn đã để lại bao nhiêu sau khi bạn đã dâng hiến mới làm vui lòng Đức Chúa Trời.

“Làm thế nào tôi có thể dâng vào chỗ sự đầu tư của tôi sẽ đem lại lợi ích nhiều nhất?”

Là những quản gia trung tín, chúng ta phải cẩn thận hoạch định để dâng hiến ở nơi nào nhu cầu là lớn nhất.  Oswald Smith hỏi:  “Nếu bạn thấy mười người khiêng một khúc gỗ nặng, chín người khiêng một đầu và một người đang cố gắng khiêng đầu kia, thì đầu nào cần sự giúp đỡ của bạn nhất?  Đầu có một người thôi.”

dautuvaonuocchua

Chính suy nghĩ và tấm lòng sẽ giải phóng áp lực tài chính của bạn!

Về mặt tài chính, chúng ta có cùng một mối khủng hoảng trong vương quốc của Đức Chúa Trời.  Theo ước tính thì 96 phần trăm số tiền quyên được cho ngân sách hội thánh đều nằm lại ở lại Mỹ.  Thật đáng buồn, chỉ có 4 phần trăm đi đến hải ngoại để giúp vươn đến những người còn lại của thế giới với Phúc Âm.  Điều nầy làm Chúa buồn lòng, và chúng ta không thể trông đợi Chúa ban phước như là những cá nhân và như là thân thể của Đấng Christ cho đến khi chúng ta vâng theo lệnh truyền của Ngài để giúp làm tròn Đại Mạng Lệnh cho đến khắp thế giới.

Sự dâng hiến rộng rãi của chúng ta cho công cuộc truyền giáo hải ngoại chúng ta giúp mở ra cả một nước hay một nhóm sắc tộc chưa vươn đến cho Phúc Âm.  Nhiều người chưa hề nghe nói đến danh Đức Chúa Giê-xu hoặc chưa có cơ hội đọc Lời Ngài trong ngôn ngữ riêng của họ có thể được giới thiệu đến với Cứu Chúa của chúng ta.

Tôi khích lệ bạn cầu xin Ngài cung ứng các ngân khoản để đầu tư cho công việc Ngài.  Hãy tìm kiếm một dự án đặc biệt mà bạn có thể hỗ trợ hằng tháng, nếu chỉ khiêm tốn mà thôi, thêm vào với sự cam kết dành cho hội thánh địa phương của bạn.  Hãy cầu nguyện để có một lời hứa cam kết bởi đức tin lớn hơn khả năng thực hiện của bạn tính theo thu nhập hiện nay.  Rồi hãy trông đợi Chúa tôn trọng sự bày tỏ đức tin nầy của bạn nơi Ngài và sự vâng lời của bạn đối với mạng lệnh Ngài để giúp làm tròn Đại Mạng Lệnh.

Áp dụng những nguyên tắc dâng hiến theo Kinh Thánh về thời gian, khả năng và tài chính đem lại cho chúng ta sự an ninh lớn nhất cho tương lai.  Không có những bước nào khác dẫn đến sự tự do tài chính và không có những bước nào khác dẫn đến đời sống đầy trọn và dư dật mà Đức Chúa Giê-xu đã hứa cho mọi kẻ tin cậy và vâng lời Ngài.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like