Leaderboard Ad

Thông Báo – Lễ Kỷ Niệm 90 Tin Lành Truyền Đến Cao Lãnh

0

LỄ CẢM TẠ CHÚA

KỈ NIỆM 90 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN CAO LÃNH

Để tạ ơn Chúa và ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân đã mở mang và gây dựng Hội Thánh. Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh sẽ tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỉ Niệm 90 Năm Tin Lành Truyền Đến Cao Lãnh như sau:

+ Thời gian: 8h30’ ngày 07 tháng 09 năm 2011

+ Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Cao Lãnh

Số 248 Nguyễn Huệ, phường 2 Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp

+ Chủ đề: HÃY CẢM TẠ CHÚA

+ Câu gốc: “Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 136:3)

+ Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường

Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (MN)

Dự kiến buổi lễ sẽ có một nghìn người tham dự gồm: quý Mục Sư, Truyền Đạo và con cái Chúa của 10 Hội Thánh trong tỉnh Đồng Tháp, quý gia đình đầy tớ Chúa tiền nhiệm và tôi con Chúa gần xa.

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT:

+ Từ 8h30’-11h00’: Chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa

+ Từ 11h30’-12h30’: Tiệc thông công Cảm Tạ Chúa

+ Từ 14h-16h30’: Ngợi khen Chúa và Bồi Linh

+ Tài chính dự chi: 120.000.000 đồng

Rất mong con cái Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện để Chúa ban phước cho kỳ Lễ được tổ chức thành công – gây dựng đời sống tâm linh của Hội Thánh và danh Chúa được vinh hiển.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ

Bình Luận:

About Author