Leaderboard Ad

Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội

0

Hoithanh.com – Với chủ đề “Biết Ơn Chúa và Phục Vụ”, Chương trình Cảm tạ Chúa kỷ niệm 60 năm thành lập HT Khánh Hội – Tp HCM sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 6/11/2014 và Chủ nhật ngày 9/11/2014 cùng với các đêm Truyền giảng. Dự kiến Chương trình sẽ được truyền trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

 

Bình Luận:

About Author