Noel Về

HoiThanh.Com                                                                                                                      

Vì Yêu

HoiThanh.Com                                                                                                                 

Dừng Chân

 

Hoithanh.com - Hỡi người trẻ tuổi, lòng nhiệt huyết.

Sao vẫn mãi mê chốn bụi trần.

Những thú vui, đời này tạm bợ.

Ðừng mãi thiêu thân nơi bóng đêm.

 

Cho Nắng Tàn Phai

HoiThanh.Com                                                                                                                          

Tình Yêu Thương

HoiThanh.Com - “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương”. 1Cô-rinh-tô 13:13

Xuân Đời – Xuân Trời

tet_ResizedHoiThanh.com
Xuân đời yến tiệc chén đầy vơi,
Chúc Thọ trăm năm sống ở đời,
Xuân đến rộn ràng vui trẩy hội,

Về Đây

HoiThanh.Com                                                                                             

Đêm Lịch Sử

top_holy_night

HoiThanh.com - Con quì xuống nơi chân Ngài tạ tội, Mong huyết Ngài tha lỗi cho con. Đêm đông nay duy một chẳng còn, Đêm lịch sử - Đêm Con Trời giáng thế!

Ngài Cứu Tôi

Nhớ những lúc bập bềnh sóng vỗ Chiếc thuyền con như lá giữa dòng Thôi còn sanh lộ đâu mong Phủi rồi một kiếp giữa dòng đại...