Home Văn Nghệ Bài Ca Sáng Tạo

Bài Ca Sáng Tạo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính tặng: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

Chúa ban cho ta có linh hồn cao quý
Hơn muôn loài, hơn vạn vật đó sao?
Ngày thứ nhất – ban ánh sáng tiêu dao
Có buổi sáng và buổi chiều đẹp đẽ

Ngày thứ hai – phân rẽ để làm nên
Nước cách nước, tạo nên trời diễm tuyệt
Bởi lời phán Đức Chúa Trời bất biến
Có buổi chiều và buổi mai đẹp đẽ

Ngày thứ ba – nước tụ lại bày ra
Đất và biển chan hòa ơn Tạo Hóa
Đất sinh cỏ, làm nảy mầm hạt giống
Tùy theo loại chúng nó kết cùng nhau

Lại buổi sáng buổi chiều thêm đẹp đẽ
Ngày thứ tư – mặt trời, trăng sáng tỏa
Ngàn vì sao ẻo lả chốn thinh không
Và từ đó..để định kỳ thì tiết

Thật tốt lành do Thiên Chúa tạo nên
Ngày thứ năm – chim trời bay tung cánh
Cá vẫy vùng, lượn sóng dưới đại dương
Tùy theo loại chúng sinh sản bốn phương

Đầy dẫy đất, hưởng phước trời sung mãn
Thật tốt lành, chiều sáng Chúa ban ơn
Ngày thứ sáu – Chúa dựng nên loài người
Theo ảnh Ngài, giống Thiên Chúa càng hơn

Hà sinh khí vào lỗ mũi A Đam
Thành người sống có linh hồn bất diệt
Cảm tạ Chúa dựng nên con diễm tuyệt
Biết lấy gì báo đáp nghĩa yêu thương?

Con cung kính với hồn linh vọng ngưỡng
Tôn thờ Ngài chí hướng cả đời con
Dâng bài thơ khát vọng cả tâm hồn
Chiêm ngưỡng Chúa với công trình sáng tạo.

Hồ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like