Home Văn Nghệ Tha Thứ Mấy Lần

Tha Thứ Mấy Lần

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi hỏi Chúa: Tha thứ mấy lần?
Chúa trả lời: Bảy mươi lần bảy
Tôi ngẩn đầu hỏi lại vậy sao?
Đúng không Chúa, lẽ nào nhiều vậy?

Tôi nhắc lại , bảy mươi lần bảy?
Tự trả lời: Cả thảy nhiều ghê!
Sao vậy Chúa, thứ tha nhiều thế?
Anh em tôi, phạm lỗi tôi hoài…

Chúa hỏi tôi: Tôi bao nhiêu tội?
Tôi trả lời nhiều lắm Chúa ôi!
Chúa nhắc lại: Ta tha con rồi
Trên thập giá đồi Gô-gô-tha

Nếu mỗi người không tha thứ đủ!
Trong tinh thần nghĩa cử bao dung
Thì Cha ta trên trời trói buộc
Xét tội người theo luật nghiêm minh

Cảm tạ Chúa, lời Linh sự sống *1
Lẽ thật Ngài hành động trong tôi
Tôi làm được mọi sự ấy rồi
Đấng thêm sức cho tôi tha thứ *2

Tôi hỏi Chúa: Tha thứ mấy lần?
Chúa trả lời: Bảy mươi lần bảy
Tôi hiểu rồi…lời Chúa quý thay!
Hơn…hơn nữa…bảy mươi lần bảy.

*1- Tin Lành Giăng 6:63   *2- Phi-Líp 4:13

Hồ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like