Home Văn Nghệ Chúa Là Thiện

Chúa Là Thiện

by Ban Biên Tập
30 đọc

VÌ yêu nhân thế điêu linh
CHÚA Giê-su gánh khổ hình chết thay.
LÀ điều nhân loại xưa nay
THIỆN tâm hư hoại đâu ai thể làm.
SỰ kỳ diệu đó Chúa ban
NHÂN sinh tội lỗi ăn năn hưởng phần.
TỪ hư mất nên thánh nhân
NGÀI ban phước mới dư tràn phỉ phu.
CÒN chi hờ hững… hững hờ…
ĐẾN khi Chúa gọi biết mô mà dò.
ĐỜI tôi vui sống tự do
ĐỜI anh ngày ấy trong lò diêm sinh.

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like