Leaderboard Ad

Hội Thánh Phúc Âm

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Lê Khắc Hoá
SĐT văn phòng: 062-3878.809
Homephone: 062-3874.469
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm :Nguyễn Văn Dũng

Phụ tá Hội Thánh: Mai Hồng Sơn - Đặc trách Hội Thánh  Tân Tiến - Thôn Hiệp Tín, Xã Tân Hải, Huyện Hàm Tân