Home Quốc Tế Hướng Đến Sự Liên Kết Giữa Các Hệ Phái Tin Lành Trên Thế Giới

Hướng Đến Sự Liên Kết Giữa Các Hệ Phái Tin Lành Trên Thế Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giáo sư Jong-wha Park thành viên Ủy ban tổ chức hội đồng cho biết: “Liên kết để hướng đến một gia đình Cơ Đốc rộng lớn hơn, một diễn đàn Cơ Đốc toàn cầu rộng lớn hơn – là mục đích mà chúng tôi muốn hướng đến.”

“Đó là lý do mà các hội thánh Ân Tứ và Hội thánh Tin Lành Truyền Thống cũng như các hệ phái khác ở khắp nơi được mời đến Hàn Quốc. Đây là một dấu hiệu rõ ràng mà chúng tôi đang thực hiện nhằm tạo nên sự đoàn kết giữa các hệ phái trên thế giới.”

Nhiều thành viên trong Ủy ban trung ương của WCC đã được bầu chọn để tổ chức hội đồng kế tiếp tại Bussan, Nam Triều Tiên.

wcc-1

wcc-2

wcc-3

wcc-4

wcc-5

Các nhà lãnh đạo Hội thánh trong một họp gần đây bàn về vấn đề tăng cường mối liên kết

Giáo sư Oh Sung Kwon của Hội đồng các Hội thánh tại Hàn Quốc cho biết hội thánh tại Hàn Quốc thuộc nhiều hệ phái khác nhau cũng như các hội thánh khác thuộc khu vực Châu Á sẽ cùng nhau chuẩn bị cho hội nghị sắp đến này.

Trong khi WCC quan tâm đến các hội thánh Ân tứ và Tin Lành truyền thống trong thành viên của Hội Đồng, thì mối quan hệ thân thiết rộng lớn hơn với các hội thánh Ân Tứ, Tin Lành Truyền thống ở khắp nơi bị ngăn cản do những đặc điểm khác nhau trong việc truyền giảng, công tác xã hội, cấp lãnh đạo tôn giáo.v.v…

Douglas Chial, một thành viên trong ban lãnh đạo WCC, cùng một số thành viên khác đã đến thăm nhiều hội thánh. Ông cũng nhấn mạnh rằng những hệ phái Ân tứ và Tin Lành truyền thống nằm trong danh sách khách mời đến Bussan.

Ông nói rằng: “chúng tôi đã nhìn thấy sự tham gia nhiệt tình của các hội thánh Ân tứ và Tin Lành Truyền thống tại nhiều hội đồng theo lời mời của Ủy ban trung ương. Và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị một hội đồng , nơi đây những hội thánh này là một phần trong thân thể Đấng Christ sẽ đem lại nhiều mới mẽ cho sự phát triển của WCC.”

Trong khi đó giáo sư Park cũng cho biết hội thánh thuộc nhiều hệ phái khác nhau tại Nam Triều tiên cũng sẽ có cơ hôi tạo mối quan hệ tốt với nhau trong khu vực.

Giáo sư Park đã đến bày tỏ mong ước rằng hội đồng lần này sẽ đem đến một diễn đàn mở cho Cơ Đốc Nhân ở Nam và Bắc Triều Tiên cùng tham dự.

Ông nói: “sự kiện sắp đến trong năm 2013 chắc chắn Cơ Đốc Nhân tại miền Bắc sẽ được mời đến tham dư. Tôi hy vọng trước khi các bạn đến Hàn Quốc vào năm 2013, Hàn Quốc sẽ trở thành một đất nước thống nhất. Đó là mong ước của chúng tôi.”

Hội thánh tại Bắc Triều Tiên được mời đại diện trong mỗi đại hội đồng từ khi WCC có cuộc hợp tại Canada vào năm 1983.

Ông Park nói rằng WCC đã lên kế hoach tổ chức cuộc họp tại Bắc Triều Tiên để chuẩn bị thực hiện cho hội đồng sắp đến.

Ủy ban thực hiện hội nghị lần này sẽ làm việc theo lời đề nghị của đại hội đồng. Ông Chial lời đề nghị sẽ được triển khai trong sự kết hợp chặt chẽ với hội thánh tại Nam Triều Tiên và có thể bầu cử vào kỳ hợp kế tiếp của Ủy ban trung ương.

Maria Mackay (Christian Today)

Phụng Nga dịch

Bình Luận:

You may also like