Home Dưỡng Linh Một Chuyện Khó Tin

Một Chuyện Khó Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Vào năm 1930, nhà độc tài vô thần Sít-ta-lin (Stalin) đã ra lệnh tẩy sạch các sách kinh-thánh cùng với mọi tín nhân trong toàn thể lãnh thổ của Liên-bang Xô-viết. Hàng triệu quyển Kinh-thánh đã bị tịch thu và rất đông đảo những người tín ngưỡng bị đưa vào giam trong những trại tù Gu-lag và đa số đã chết ở đó vì bị coi là kẻ thù của đất nước. Tại tỉnh Stavropol (Stáp-vrô-pôl) của Liên xô, lệnh này đã được thi hành với một sự thù hận.

Mới đây, Vị uỷ-viên truyền giáo mà ‘Hội Chinh Phục Sinh Viên Cho Đấng Christ’ đã tài trợ, gửi một phái đoàn đến tỉnh Stavropol. Vào lúc này, chúng tôi không biết gì về những biến động trước đây của thành phố. Nhưng đến khi, phái đoàn chúng tôi gặp khó khăn trong việc vận chuyển Kinh-thánh từ thành phố Mạc-tư-khoa (Moscow), một người nào đó cho biết còn có một nhà kho ở bên ngoài thành phố tồn chứa những sách Kinh-thánh bị tịch thu từ thời Sit-ta-lin tới bây giờ.

Sau khi cả toán đã cầu nguyện hồi lâu, cuối cùng một người đứng lên, lấy can đảm đi đến nhà kho và hỏi những sĩ quan phụ trách xem còn có kinh thánh ở đó không. Đúng quá, chúng vẫn có ở đó! Đoạn, người uỷ viên truyền giáo hỏi xem có thể nào được, mang các Kinh-thánh ra phân phát cho mọi người ở trong thành phố không. Câu trả lời là được!

Hôm sau, đội truyền giáo trở lại với một xe tải hàng cùng với nhiều người Liên-xô phụ giúp để chất kinh thánh lên xe. Có một thanh niên trong số người phụ giúp là một sinh viện vô thần, nóng nảy, và đầy nghi kỵ. Anh đến giúp chỉ vì được trả công làm việc.Trong khi mọi người chất Kinh-thánh lên xe, một đoàn viên nhận xét rằng chàng thanh niên đã biến mất. Ngẫu nhiên, họ tìm được anh ta đang ngồi khóc tại một góc nhà kho.

Anh đã lẻn trốn ra xa, định âm thầm lấy theo một quyển Kinh-thánh. Song những gì tìm ra đã làm anh bị lay động tới xương tủy. Trang trong quyển Kinh-thánh anh lấy có chữ ký tay của chính bà nội ruột anh! Đó là quyển Kinh-thánh của bà cụ. Lẫn lộn trong nhiều ngàn quyển sách còn lại nơi nhà kho mà sao anh lại ăn cắp ngay quyển sách của chính bà nội, là một phụ nữ đã bị giết vì đức tin đặt trên cả cuộc đời mình.Không lạ gì anh ta khóc sướt mướt… Đức Chúa Trời đã chỉ bày tỏ một cách buồn bã về Ngài cho người trai trẻ này. Người bà của anh chắc chắn đã cầu nguyện cho anh và cho thành phố của bà. Những lời cầu xin của bà đã theo dõi anh, và bây giờ đời sống người thanh niên này đã được thay đổi bởi quyển Kinh-thành thân thiết của bà nội anh.“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”  (Rô-ma 11:33).                          

Bill Bright (Phỏng dịch, Ldt)

 

Lời cầu nguyện sẽ lay động quyền năng của Đức Chúa Trời 

 An Incredible Story! 

The earnest prayer of a righteous person has great power and wonderful results (James 5:16, NLT).

This is an incredible story! In the 1930s, Stalin ordered a purge of all Bibles and all believers in the former Soviet Union. Millions of Bibles were confiscated and multitudes of believers were sent to the gulags (prison camps), where most died for being “enemies of the state.” In Stavropol, Russia, this order was carried out with a vengeance.

Recently, the CoMission ministry, which Campus Crusade for Christ sponsored, sent a team to Stavropol. The city’s history was not known at that time. But when our team was having difficulties getting Bibles shipped from Moscow, someone mentioned the existence of a warehouse outside of town where these confiscated Bibles had been stored ever since Stalin’s day. After much prayer by the team, one member finally got up the courage to go to the warehouse and ask the officials if the Bibles were still there. Sure enough, they were. Then the CoMission asked if the Bibles could be removed and distributed again to the people of Stavropol. The answer was “yes”!

The next day the CoMission team returned with a truck and several Russian people to help load the Bibles. One helper was a young man, who was a skeptical, hostile, and agnostic collegian who had come only for the day’s wages. As they were loading the Bibles, one team member noticed that the young man had disappeared. Eventually, then found him in a corner of the warehouse weeping.

He had slipped away hoping to quietly take a Bible. What he found shook him to the core. The inside page of the Bible he picked up had the handwritten signature of his own grandmother! It had been her Bible! Out of the many thousands of Bibles still left in that warehouse, he stole the one belonging to his grandmother — a woman persecuted for her faith all her life. No wonder he was weeping — God had just dramatically revealed Himself to this young man. His grandmother had no doubt prayed for him and for her city. Her prayers had followed him, and now this young man’s life has been transformed by the very Bible that his grandmother found so dear.

O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!” (Romans 11:33, KJV).


Bill Bright

Bình Luận:

You may also like