Home Quốc Tế Những Thống Kê Thú Vị Về Cơ Đốc Giáo

Những Thống Kê Thú Vị Về Cơ Đốc Giáo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Số lượng Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới:

Ngày nay, Cơ Đốc Giáo được xem là tôn giáo lớn nhất thế giới. Theo diễn đàn Pew về đời sống tôn giáo và cộng đồng. Tới năm 2010 đã có 2,18 tỉ Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới, chiếm gần một phần ba dân số toàn cầu.

Top 3 quốc gia có số lượng Cơ Đốc nhân lớn nhất:

Hoa Kỳ – 246.780.000 ( chiếm 79,5% dân số)
Brazil – 175.770.000 ( chiếm 90,2% dân số)
Mexico – 107.780.000 (chiếm 95% dân số)

                                     

Số lượng hệ phái Cơ Đốc Giáo

Theo Trung tâm Nghiên cứu Cơ Đốc Giáo toàn cầu (CSGC) thuộc Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, có tới gần 41.000 hệ phái và tổ chức Cơ Đốc trên thế giới. Số liệu này xét tới những khác biệt văn hóa của các hệ phái ở những quốc gia khác nhau, vì vậy không tránh khỏi một số trùng lặp ở nhiều hệ phái.

Các nhánh Cơ Đốc truyền thống chính

Công giáo La Mã – Giáo hội công giáo La Mã là nhóm Cơ Đốc nhân lớn nhất thế giới ngày nay với hơn 1 tỉ tín đồ, chiếm khoảng một nửa số lượng Cơ Đốc nhân trên thế giới.
Tin Lành – có khoảng 800 triệu tín đồ Tin Lành trên thế giới.
Chính Thống giáo – khoảng 260 triệu Cơ Đốc nhân thuộc Chính thống giáo.

Cơ Đốc nhân phái Ngũ tuần, Ân tứ và Truyền thống:

Trong khoảng 2 tỉ Cơ Đốc nhân trên thế giới, có 279 triệu người (12.8% số lượng Cơ Đốc nhân trên thế giới) nhận mình thuộc Ngũ tuần, 304 triệu (14%) thuộc Ân tứ, và 285 triệu (13.1%) là Cơ Đốc nhân Thuần túy, hay Cơ Đốc nhân tin vào Kinh Thánh. (Ba giáo phái này không loại trừ nhau).
(Số liệu năm 2011 theo Diễn đàn Pew về đời sống tôn giáo và cộng đồng)

Từ màu tím theo chiều kim đồng hồ: Công giáo 16.99%, Tin lành 5.78%, Chính thống giáo 3.53%, Anh giáo 1.25%, các giáo phái Tin lành khác 5.77%.
Tổng các hệ phái Cơ đốc khoảng 33% (chiếm 1/3 dân số thế giới)
(Số liệu năm 2007) 

Giáo sĩ và người hầu việc Chúa

– Ở những đất nước chưa được Phúc âm chạm đến (có ít hơn 50% dân số được nghe về Phúc Âm), có 20.500 người hầu việc Chúa toàn thời gian và 10.200 giáo sĩ ngoại quốc.

– Ở những đất nước đã được nghe Phúc Âm nhưng Cơ Đốc giáo chưa phát triển (hơn 50% dân số nghe về Phúc Âm nhưng số lượng tín hữu ít hơn 60%), có 1,31 triệu người hầu việc Chúa toàn thời gian.

– Ở những đất nước Cơ Đốc giáo phát triển (hơn 60% dân số là người tin Chúa, hơn 95% dân số đã được nghe về Phúc Âm), có 306.000 giáo sĩ ngoại quốc đi tới các vùng đất Cơ Đốc khác. Cũng có 4.19 triệu người hầu việc Chúa toàn thời gian (95%) trong toàn giới Cơ Đốc.
(số liệu theo Mục vụ Mùa gặt xuyên biên giới)

Phát hành Kinh Thánh:

Trên toàn cầu, hiện có tới 78.5 triệu cuốn Kinh Thánh được phát hành hằng năm.
(Số liệu năm 2010 theo Chủng viện Thần học Gordon-Conwell)

Số lượng sách Cơ Đốc được xuất bản:

Có gần 6 triệu cuốn sách về Cơ Đốc giáo được xuất bản hiện nay.
(Số liệu năm 2006 theo Chủng viện Thần học Gordon-Conwell)

Số  lượng người tử vì đạo trên thế giới

Hằng năm, trung bình 159.960 Cơ Đốc nhân trên thế giới tử vì đạo.
(Số liệu năm 2010 theo Chủng viện Thần học Gordon-Conwell)

Theo Loisusong (Dịch từ About.com Guide)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like