Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Làm Thế Nào Để Phục Vụ Lẫn Nhau

Ngày 10 – Làm Thế Nào Để Phục Vụ Lẫn Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 5:17-6:2

17 Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. 18 Vì Kinh Thánh dạy: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa,” và “Người làm công đáng được nhận tiền công.” 19 Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. 20 Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội, để những người khác phải sợ.

21 Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy nầy, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì thiên vị. 22 Đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình cho trong sạch. 23 Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu.

24 Tội lỗi của một số người thật rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới lộ ra. 25 Các việc lành cũng vậy: Có việc lộ ra, lại có việc không lộ ra, nhưng về sau cũng không giấu mãi được.

6

1 Tất cả những người dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình mọi mặt để danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị xúc phạm. 2 Những ai có chủ là tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ, nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu. Đó là những điều con phải dạy và khuyên bảo họ.

Suy ngẫm

C.17-25 Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy tôn trọng các trưởng lão là những người quản trị Hội Thánh và đặc biệt là những người giảng dạy Lời Chúa. Và những lời tố cáo chống lại các trưởng lão nên được thừa nhận một cách cẩn thận, để nếu sai phạm của các trưởng lão được bày tỏ là đúng, thì họ sẽ bị quở trách và bị xử lý một cách công bằng. Tuy nhiên, để tránh những tình huống như vậy trước khi chúng xảy ra, Phao-lô nhấn mạnh rằng các trưởng lão phải được chỉ định một cách thận trọng.

C.1-2 Phao-lô cũng khuyên những người đầy tớ phải vâng lời và tôn trọng chủ mình, cho dù họ là những người tin kính hay không.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

5:21-22 Điều quan trọng đối với các lãnh đạo trẻ là phải có một thái độ ‘cẩn trọng’. Họ không được đưa ra quyết định vội vàng, cũng không được do dự. Họ phải xét xử mà không thiên vị, và khi chỉ định các lãnh đạo, họ phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt (chương 3). Hơn nữa, thay vì cứ luôn luôn can thiệp, tốt hơn là để họ canh giữ tấm lòng và hành động của họ.

5:23 Các lãnh đạo Hội Thánh không nên chỉ giữ sự thanh khiết của Lời Chúa và sự tinh sạch về thuộc linh của họ, mà còn phải giữ một sự tinh sạch thuộc thể qua thân thể và sức khỏe của họ nữa.

6:1-2 Các đầy tớ Cơ Đốc phải vâng phục những người chủ không tin kính để tôn cao danh Đức Chúa Trời, các sự dạy dỗ của Ngài và vâng phục những người chủ tin kính vì họ nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua những người chủ này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tôn trọng tất cả mọi người và xin ban cho con tri thức của sự xét xử mà không thiên vị.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 19-21 

Bình Luận:

You may also like