Chủ Đề Cho Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2013

732

Trích từ Biểu quyết 2 – Biên Bản số 23/2013/BB-TLH

Chủ đề: ƠN PHƯỚC CHO TRẦN GIAN

Kinh thánh:  LUCA 2: 14

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: