Home Tin Vắn Chủ Đề Cho Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2013

Chủ Đề Cho Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2013

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trích từ Biểu quyết 2 – Biên Bản số 23/2013/BB-TLH

Chủ đề: ƠN PHƯỚC CHO TRẦN GIAN

Kinh thánh:  LUCA 2: 14

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like