Home Văn Nghệ Tin Kính

Tin Kính

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày chưa biết Chúa tôi rong ruổi
Buông thả đời mình biết về đâu?
Cứ mãi đi tìm Quyền – Danh – Lợi
Mệt mỏi chán chường chẳng nghỉ ngơi

Chẳng biết kính thờ nơi Thượng Đế
Sống chỉ cho mình dưới ngai “tôi”
Trượt dài bóng đổ xa nguồn cội
Không chịu quay về Chúa ba ngôi

Dù cho của cải dồi ra đó!
Chết cũng quay về cát bụi thôi
Chẳng thỏa lòng tôi chút nghĩa là:
Đời tôi không Chúa mãi lo xa

Nhưng lạ lùng thay, có một ngày…
Chúa đến tìm tôi, đời thay đổi…
“Tin kính – Thỏa lòng” Chúa dạy tôi
Nước trời sung mãn “Lợi” tôi rồi.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like