Home Văn Nghệ Kiếp Phù Sinh

Kiếp Phù Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đời người một kiếp phù sinh
Như hoa nở sáng lung linh sắc màu
Rồi chiều hoa ngả màu nâu
Nhị mềm cánh úa đêm thâu lụi tàn

Sáng mai cỏ nở hân hoan
Chiều người cắt nó bẻ bàng cây ơi!*1
Cuộc đời ví thể hoa rơi!
Tựa như hơi nước tạm thời tan ngay*2

Cuộc đời như cánh hoa thay!
Gió kia thổi nhẹ chẳng may hoa tàn*3
Vậy nên hãy nhớ Đấng ban
Hồn linh bất tử trong thân xác này

Chính Ngài Tạo Hóa lạ thay!
Hà sinh khí mới trong ngày dựng nên*4
Hồn linh từ đó vững bền
Thân về cát bụi hồn lên Chúa Trời

Tưởng nhớ Tạo Hóa ai ơi!*5
Tuổi còn thơ ấu dâng đời cho Cha
Làm người trọn phận sự mà!
Ấy là sợ Chúa – ấy là giữ răn*6

Mặc đời một kiếp phù sinh
Chúa thương, Chúa cứu hồn linh đời đời
Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời
Ngài là Tạo Hóa tuyệt vời lắm thay…

*1-Thi thiên 90:6   *2-Gia-cơ 4:14   *3-Thi thiên 103:16
*4-Sáng thế ký 2:7   *-Truyền đạo 12:1   *6-Truyền đạo 12:13

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like