Home Văn Nghệ Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ban sơ Chúa đã ơn ban

Đầu tiên tạo dựng-sáng phân hạng đầu

Đức tin biết chắc-vững-sâu

Chúa khiến biển lặng, hóa dầu đầy cơi

Trời làm nước tụ dưới trời

Dựng chim, dựng cá…rạch ròi… giống, tên

Nên tùy từng loại sinh nên

Trời cho người hết. Sao quên ơn Trời?

Đất (*) đai, quặng mỏ, núi đồi…

(*): Sáng thế ký 1:1

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com                                        

 

Bình Luận:

You may also like