Home Văn Nghệ Hãy Đi

Hãy Đi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hãy làm như Chúa đã làm

Đi ra hăng hái mở mang Nước Trời

Khắp miền, khắp chốn… ngược xuôi

Thế nhân hối cải…cuộc đời biến thay

Gian lao…chẳng nản lòng Ngài

Giảng ơn cứu rỗi…khuyên nài chúng dân

Tin thờ Chúa, bỏ tượng thần…

Lành ngay bịnh tật…sống an nhiên hoài

Cho nguy khốn…được khoan thai

Mọi lòng tan nát… phước đầy mãn sung

Người(*) ơi, sao nỡ buông chùng?

(*): Lu-ca 16:15b

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like