Home Văn Nghệ Vâng Lời Đức Chúa Trời

Vâng Lời Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thà nương cánh Chúa vĩnh yên

Phải đâu sợ hãi lo phiền…tê mô

Vâng ai xin Chúa, Ngài cho

Lời lành, sự sống…ươm mơ cuộc đời.

Đức tin, trông cậy…không rời

Chúa thêm Linh lực sáng soi hằng ngày

Trời cao quyền Chúa phô bày

Còn sờ sờ đó xưa…nay…vô cùng.

Hơn trên biển cả nghìn trùng

tình Thiên Chúa yêu thương loài người

Vâng…cam…chết…sống… diệu vời

Lời Kinh Thánh chép là lời vững an

Người ơi! Trí thức, bình dân…

Ta(*) mau thờ Chúa còn chần chờ chi!?

(*):Công vụ 5:29b

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like