Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Chỉ Qua Thập Tự Giá

Ngày 14 – Chỉ Qua Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 3:1-17

1 Sa-lô-môn khởi công xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem trên núi Mô-ri-a, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Đa-vít, thân phụ vua. Đó là nơi Đa-vít đã chỉ định để xây cất trong sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít. 2 Vua khởi công xây cất vào ngày mồng hai tháng hai năm thứ tư đời trị vì của mình. 3 Đây là kích thước mà Sa-lô-môn đã quy định để xây cất đền thờ Đức Chúa Trời: chiều dài ba mươi mét, chiều rộng mười mét. 4 Chiều dài của hành lang phía trước là mười mét, bằng chiều rộng của đền thờ; chiều cao là sáu mươi mét. Vua cho bọc vàng ròng bên trong. 5 Phòng lớn của đền thờ được làm bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, có trang trí hình cây chà là và dây xích phía trên. 6 Vua trang hoàng đền thờ bằng đá quý, còn vàng thì dùng vàng Phạt-va-im.7 Vua cho bọc vàng khắp đền thờ: xà nhà, ngưỡng cửa, tường và cửa; còn trên tường thì chạm hình chê-ru-bim. 8 Vua làm Nơi Chí Thánh có chiều dài mười mét, bằng chiều ngang của đền thờ; và chiều rộng Nơi Chí Thánh cũng mười mét. Vua cho bọc nơi ấy bằng hai mươi tấn vàng ròng. 9 Số vàng để mạ đinh nặng khoảng hơn nửa ký. Vua cũng bọc vàng các phòng cao. 10 Trong Nơi Chí Thánh, vua cho làm hai chê-ru-bim bằng kim khí, rồi bọc vàng. 11 Các cánh của hai chê-ru-bim dài tổng cộng mười mét; một cánh của chê-rúp nầy dài hai mét rưỡi chạm vào tường đền thờ, cánh còn lại cũng dài hai mét rưỡi và chạm một cánh của chê-rúp kia. 12 Một cánh của chê-rúp kia dài hai mét rưỡi và chạm vào tường đền thờ, cánh còn lại cũng dài hai mét rưỡi tiếp giáp với cánh của chê-rúp trước. 13 Các cánh của hai chê-ru-bim đều xòe ra, dài tổng cộng mười mét. Hai chê-ru-bim đứng thẳng trên chân, mặt hướng về nơi thánh. 14 Vua làm một bức màn bằng vải màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm cùng với vải gai mịn, có thêu hình chê-ru-bim ở trên. 15 Phía trước đền thờ, vua dựng hai cây trụ cao mười bảy mét rưỡi, trên đỉnh hai trụ có đầu trụ cao hai mét rưỡi. 16 Vua cũng làm dây xích giống như dây xích trong Nơi Chí Thánh để trên đỉnh trụ, rồi làm một trăm trái lựu gắn trên dây xích ấy. 17 Vua dựng hai trụ đó phía trước đền thờ, một trụ bên phải, một trụ bên trái; vua đặt tên trụ bên phải là Gia-kin và trụ bên trái là Bô-ách.   

Suy ngẫm

C.11 Phao-lô viết lời cảnh báo cuối cùng cho người Ga-la-ti.

C.12-16 Các giáo sư giả, những người ép buộc phải làm phép cắt bì, phớt lờ điều thực sự quan trọng trong luật pháp và dùng phép cắt bì như là một công cụ để khoe khoang. Nhưng Phao-lô nhấn mạnh rằng họ hãy khoe khoang về Đấng Christ, chứ không phải là những dấu hiệu bên ngoài như phép cắt bì (c.12-14). Điều này là bởi vì, dẫu cho có cắt bì hay không, thì chỉ những ai tin thập tự giá của Đấng Christ, đều có thể trở thành con của Đức Chúa Trời, là tạo vật mới (c.15-16). Sau cùng, Phao-lô cầu xin phước hạnh và nói với người Ga-la-ti đừng gây phiền toái cho ông bằng việc bỏ đức tin và quay lại với các việc làm của luật pháp nữa.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Sự khoe mình duy nhất của Phao-lô là thập tự giá của Đấng Christ. Những người thích việc làm của luật pháp, khoe khoang về số người đi theo mà họ có, nhưng đối với Phao-lô, thập tự giá, điều thực sự thay đổi đời sống của ông, là tất cả đối với ông. Điều thực sự quan trọng đối với chúng ta, là chúng ta trở thành tạo vật mới. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua thập tự giá của Đấng Christ. Hễ ai tin Chúa Jêsus Christ và điều Ngài đã làm trên thập tự giá, đều có thể trở thành một tạo vật mới. Vì thế, kinh nghiệm, địa vị xã hội, tuổi tác, hay công việc đều không quan trọng khi đến với đức tin. Điều quan trọng là được sinh lại qua Đức Thánh Linh trong Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng mà chỉ khoe mình về thập tự giá của Chúa Jêsus và ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm:Châm Ngôn 7-9

Bình Luận:

You may also like