Home Văn Nghệ Nợ Yêu Thương

Nợ Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Việc giảng đạo chuyên tâm lo trước

Chớ chần chờ, trễ bước tiến hành!

Ra đi nhờ Chúa Thánh Linh

Đồng công, cộng tác, hiệp tình giảng rao.

Thiết tha nói với đồng bào,

Giê-Xu, Cứu Chúa đường vào vĩnh sinh.

Cùng trong một Chúa Thánh Linh,

Tôi đây, anh đấy, chúng mình tiến nhanh!

Đạo cứu rỗi, ấy Tin Lành.

Giải bày cạn kẽ, lòng thành Chúa thương.

Chúa cảm động, giúp đồng hương 

Nhận ơn cứu rỗi, ma vương thua bề.

Ngày Chúa đến, đã gần kề

Mau mau bạn hỡi! Chớ câu nê.

Một ngày chậm trễ bao người mất !

Địa ngục hoác mồm, thật gớm ghê.

Bạn hỡi! Tôi nghe xót xa lòng

Thánh Linh Chúa cáo trách bên trong…

Mỗi lần nghe tin, một người vừa nằm xuống,

Tôi bàng-hoàng..: chưa trả nợ yêu thương!

Bạn hỡi! Có nghe xót xa lòng?

Có nghe tiếng Chúa cáo trách không?

Mỗi lần nghe tin, một người vừa nằm xuống

Có bàng hoàng.. nghĩ đến cảnh hư-vong?

 

Ngô Thiên Hương

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like