Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đấng Quyền Năng Của Gia-Cốp

Ngày 10 – Đấng Quyền Năng Của Gia-Cốp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 49:14-50:3

14 Nhưng Si-ôn từng nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã từ bỏ tôi; Chúa tôi đã quên tôi.”15 “Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con.16 Nầy, Ta đã chạm con trong lòng bàn tay Ta; Các tường thành của con luôn ở trước mặt Ta.17 Con cái của con nhanh chóng trở về; Kẻ phá hại, hủy diệt con sẽ rời khỏi con.18 Hãy ngước mắt nhìn chung quanh; Tất cả chúng đều tập trung lại và đến với con!” Đức Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, con sẽ đeo tất cả chúng như đồ trang sức, và mang chúng như thắt lưng của cô dâu!19 Thật, các nơi đổ nát hoang vu, và đất bị tàn phá của con, nay trở nên quá chật hẹp cho dân chúng ở. Những kẻ ăn nuốt con sẽ lánh xa con.20 Con cái mà con sinh trong thời gian mất người thân sẽ nói vào tai con: ‘Đất đai chật hẹp quá cho con, hãy dọn chỗ cho con ở.’21 Chắc con sẽ nói trong lòng: ‘Ai đã sinh cho tôi những đứa con nầy? Tôi đã mất hết con cái; Tôi đã bị lưu đày không con, và tản lạc! Vậy thì ai đã nuôi những đứa trẻ nầy? Kìa, tôi đã bị bỏ lại một mình; Vậy, những đứa trẻ nầy từ đâu ra?’”22 Chúa là Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta sẽ giá tay trên các nước, dựng ngọn cờ cho muôn dân. Bấy giờ, chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng, vác các con gái của con trên vai mà đến.23 Các vua sẽ làm cha nuôi của con, các hoàng hậu sẽ làm vú của con. Họ sẽ cúi sát đất trước mặt con, liếm bụi đất dưới chân con. Rồi con sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Và những người trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn.24 Có thể nào giật lại chiến lợi phẩm từ tay kẻ mạnh không? Người công chính bị cầm tù có được giải cứu chăng?”25 Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược sẽ được giành lại. Vì Ta sẽ chống cự kẻ đối địch con, và chính Ta sẽ giải cứu con cái của con.26 Ta sẽ làm cho kẻ áp bức con tự ăn thịt mình, say máu mình như say rượu mới. Mọi người sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, Cứu Chúa của con, là Đấng Cứu Chuộc con, Đấng Toàn Năng của Gia-cốp!”

501 Đức Giê-hô-va phán: “Giấy ly hôn của mẹ ngươi mà Ta đã ly dị ở đâu? Hoặc trong số các chủ nợ của Ta, Ta đã bán các ngươi cho ai? Nầy, các ngươi bị bán là vì tội lỗi mình; Mẹ các ngươi bị ly dị là vì sự vi phạm của các ngươi.2 Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại? Có phải tay Ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng? Hay Ta không đủ sức để giải cứu chăng? Nầy, Ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn. Ta biến sông trở thành hoang mạc; Cá dưới sông vì không có nước phải chết khát và hóa ra hôi thối.3 Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, và khoác cho chúng tấm vải sô.”

Suy ngẫm:

C.14:23 Dân Y-sơ-ra-ên, những người bị phu tù ở Ba-by-lôn một thời gian dài, nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên họ. Nhưng như một người mẹ không thể quên con đang bú của mình, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không quên Y-sơ-ra-ên. Hơn nữa, Đức Chúa Trời hứa sẽ cứu chuộc một lần nữa. Ngài phán rằng tất cả mọi dân tộc sẽ biết Y-sơ-ra-ên và phục vụ họ.

C.24-26 Để làm thành lời hứa, Đức Chúa Trời sẽ chiến cự với kẻ thù, những kẻ làm gián đoạn công việc của Ngài; cả thế giới sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế của Y-sơ-ra-ên và là Đấng Toàn năng.

C.1-3 Không giống như sự than vãn của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời không từ bỏ họ. Y-sơ-ra-ên bị khốn khổ vì tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa họ sẽ được Ngài cứu chuộc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Y-sơ-ra-ên oán giận Đức Chúa Trời khi họ nhìn vào tình thế hiện tại của mình. Nhưng lý do họ ở Ba-by-lôn làm phu tù không phải bởi vì Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự thờ lạy thần tượng và tội lỗi của họ. Bạn có thường xuyên đổ tội và oán trách Đức Chúa Trời mỗi khi một điều gì đó tồi tệ xảy ra xung quanh bạn hay không? Bạn có nghĩ điều đó nhờ bạn mọi việc sẽ ổn, và nếu nhờ Đức Chúa Trời mọi việc trở nên sai trật, hay không? Hãy đừng trở nên ngu dại mà oán trách Đức Chúa Trời!

Cầu nguyện: Xin hãy cho con đôi tai của người được sai đi, có thể nghe thấy và nhận biết được Lời Ngài. Xin hãy cho con môi miệng có thể giúp đỡ những người mệt mỏi và những người tuyệt vọng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 47-50

Bình Luận:

You may also like