Home Văn Nghệ Tình Trời Bao La

Tình Trời Bao La

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đến vườn cầu nguyện u minh

Môn đồ ngủ gục, một mình Chúa thôi!

Dẫn ba môn đệ lên đồi

Các ngươi ở đó một hồi chờ ta..

 

Đi thêm một quãng không xa

Sấp mình cầu nguyện với Cha trên trời

Ba lần như thế chơi vơi..!

Thấy môn đệ ngủ bởi trời tối tăm..

 

Mỗi lần cầu nguyện Chúa nằm

Sấp mình xuống đất máu ngầm tuôn ra

Đau thương thống hối ơi Cha!

Chén nầy nếu được xin tha Con liền

 

Nhưng không theo ý tư riêng

Con xin vâng phục, hậu tiền ý Cha

Đoàn người đông đảo gian tà!

Bắt Con đưa đến giao nhà Cai Phe

 

Một đêm luận tội giấu che..

Lập mưu sát hại Cai-Phe giao về

Tổng binh Phi-Lát khó bề..

Nhưng rồi kết án Chúa treo mộc hình

 

Đánh đòn thân nát..lặng thinh..

Vác cây thập tự một mình đau thương..

Tó xiêu thân Chúa đoạn trường..!

Si-môn vác hộ sầu thương cảnh đời..

 

 

 

 

Gô Tha đồi Sọ ai ơi!

Tay chân bị đóng con Trời giữa trưa

Máu hồng tuôn đổ như mưa..

Đầu đeo gai nhọn như cưa thân tàn

 

 

Thập hình Chúa chịu dã man

Gục đầu tắt thở, muôn ngàn bi ai!

Tội khiên đến nỗi Cha Ngài

Không nhìn Con nữa..vì ai thế nầy..?

 

Giữa trưa trời tối chẳng mây

Cỏ cây nhuộm phủ đất nầy màu tang!

Chúa ơi! Ngài hiến mạng vàng..

Chết thay nhân loại Chúa mang thập hình

 

Tội con đáng chịu đóng đinh

Chúa treo thân báu, cứu tinh muôn người

Huyết hồng tuôn đổ thắm tươi

Chết vì nhân thế cho người hoàn sinh..

 

Thập hình biểu tượng hiển vinh

Tình yêu ở đó..chứng minh mấy lời:

Tội nhân loại – chết Con Trời

Cho con chiêm nghiệm Tình Trời bao la..

 

Mùa Thương Khó 2013 – Hồ GaliLê

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like