Browsing: thơ phục sinh

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com                                                                                                                     

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com                                                                                                                     

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com                                                                                                                     

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com –

Như có một loài hoa

Đang mọc trên đồi Sọ

Bởi máu Người đổ xuống

Thấm sâu trong lòng đất

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com 

Vào thành dự lễ vượt qua

Môn đồ cùng Chúa bày ra tiệc mừng

Ăn xong ai nấy thắt lưng

Thánh thi mấy khúc rưng rưng tự tình..