Hội Thánh Hai Miền Gởi Kiến Nghị Về Công Văn 53/TGCP-TL Của Ban Tôn Giáo Chính Phủ

1191

>>> Ban Tôn Giáo Phúc Đáp Về Văn Thư Đại Hội Đồng Thống Nhất Giáo Hội Hai Miền 

 

 
Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: