Home Tin tức Hội Thánh Tại Sóc Trăng Kết Quả Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh

Hội Thánh Tại Sóc Trăng Kết Quả Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

thân yêu. Hội Thánh Chúa trong tỉnh Sóc Trăng nổ lực Truyền giảng Tin
lành để cứu tội nhân trở thành thánh nhân. Hơn thế nữa, muốn thân hữu
được nghe về Chúa Đấng Lâm Phàm cứu nhân loại.
Từ ngày 20 tháng 12 năm 2012 đến ngày 27 tháng 12 năm 2012, các Hội
Thánh Chúa trong tỉnh vừa Mừng Chúa Giáng Sinh đồng thời tổ chức
Truyền giảng Tin lành đã gặt kết quả như sau:
– Ngày 20/12/2012: Lúc 18giờ 30phút Tại HT Kế Sách Truyền giảng cho
Thiếu nhi.  Có khoảng 300 em tham dự. Kết quả có 120 em tin nhận Chúa.
Lúc 18giờ 30phút tại HT Vĩnh Châu Truyền giảng cho thiếu nhi có hơn
500 em dự. Trong lúc kêu gọi tin Chúa, các em giơ tay lên bằng lòng
tin nhận Ngài số lượng quá đông không thể đếm hết.
– Ngày 22/12/2012: Lúc 18giờ 30phút HT Thới An Hội Mừng Chúa Giáng
Sinh với tân quản nhiệm MS Lê Thanh Bạch. Kết quả có 01 linh hồn bằng
lòng tin nhận Chúa.
– Ngày 23/12/2012: Tại HT Vĩnh Châu buổi thờ phượng Chúa sáng và
Truyền giảng tối có 23 người tin Chúa; Điểm nhóm Đại Tâm-HT Đại Ngãi
có 50 linh hồn tin nhận Chúa; HT Châu Khánh đêm Truyền giảng có 04
linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa.
– Ngày 24/12/2012:  Mừng Chúa Giáng Sinh tại HT Châu Khánh có 26 người
tin nhận Chúa. HT Vĩnh Châu Mừng Chúa Giáng Sinh và có 36 người tin
nhận Ngài.
– Ngày 25/12/2012: Lúc 18giờ 30phút điểm nhóm An Tấn, HT An Lạc Tây
truyền giảng cho Thiếu nhi. Kết quả có 29 em tin nhận Chúa.
– Ngày 27/12/2012: Truyền giảng Tin Lành tại HT An Lạc Tây, có hơn 600
thân hữu tham dự và có 140 linh hồn tin nhận Ngài.
Mùa Giáng Sinh năm 2012 đã qua với 429 người tin nhận Ngài của các HT
Chúa trong tỉnh Sóc Trăng và có hàng ngàn người được nghe Tin Lành. Đó
chính là thành quả mà Thiên Chúa đã đoái nghe lời khẩn cầu của tôi con
Chúa trong tỉnh.
Xin Quí tôi con Chúa cầu nguyện cho các HT trong tỉnh, để đủ ơn gây
dựng số tân tín hữu này ngày càng biết Chúa nhiều hơn.

Từ ngày 20/12/2012 đến 27/12/2012, các Hội Thánh Chúa trong tỉnh vừa Mừng Chúa Giáng Sinh đồng thời tổ chức Truyền giảng Tin lành đã gặt kết quả như sau:

– Ngày 20/12/2012: Lúc 18h30 Tại HT Kế Sách Truyền giảng cho Thiếu nhi.  Có khoảng 300 em tham dự. Kết quả có 120 em tin nhận Chúa.

Lúc 18giờ 30phút tại HT Vĩnh Châu Truyền giảng cho thiếu nhi có hơn 500 em dự. Trong lúc kêu gọi tin Chúa, các em giơ tay lên bằng lòng tin nhận Ngài số lượng quá đông không thể đếm hết.

– Ngày 22/12/2012: Lúc 18giờ 30phút HT Thới An Hội Mừng Chúa Giáng Sinh với tân quản nhiệm MS Lê Thanh Bạch. Kết quả có 01 linh hồn bằng lòng tin nhận Chúa.

– Ngày 23/12/2012: Tại HT Vĩnh Châu buổi thờ phượng Chúa sáng và Truyền giảng tối có 23 người tin Chúa; Điểm nhóm Đại Tâm-HT Đại Ngãi có 50 linh hồn tin nhận Chúa; HT Châu Khánh đêm Truyền giảng có 04 linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa.

– Ngày 24/12/2012:  Mừng Chúa Giáng Sinh tại HT Châu Khánh có 26 người tin nhận Chúa. HT Vĩnh Châu Mừng Chúa Giáng Sinh và có 36 người tin nhận Ngài.

– Ngày 25/12/2012: Lúc 18giờ 30phút điểm nhóm An Tấn, HT An Lạc Tây truyền giảng cho Thiếu nhi. Kết quả có 29 em tin nhận Chúa.

– Ngày 27/12/2012: Truyền giảng Tin Lành tại HT An Lạc Tây, có hơn 600 thân hữu tham dự và có 140 linh hồn tin nhận Ngài.

Mùa Giáng Sinh năm 2012 đã qua với 429 người tin nhận Ngài của các HT Chúa trong tỉnh Sóc Trăng và có hàng ngàn người được nghe Tin Lành. Đó chính là thành quả mà Thiên Chúa đã đoái nghe lời khẩn cầu của tôi con Chúa trong tỉnh.

Xin Quí tôi con Chúa cầu nguyện cho các HT trong tỉnh, để đủ ơn gây dựng số tân tín hữu này ngày càng biết Chúa nhiều hơn.

 

Trần Giám

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like