Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Nước Đời Đời Và Hằng Sống

Ngày 08 – Nước Đời Đời Và Hằng Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 4:1-14

1 Khi Đức Chúa Jêsus biết được người Pha-ri-si có nghe nói Ngài thu nhận và làm báp-têm nhiều môn đồ hơn Giăng, 2 (Thật ra không phải chính Đức Chúa Jêsus làm báp-têm, nhưng là các môn đồ của Ngài), 3 thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê. 4 Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Sa-ma-ri. 5 Vậy, Ngài đến một thành của vùng Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép. 6 Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Jêsus ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa.7 Một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus nói với bà: “Cho Ta xin nước uống.” 8 Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri nói: “Sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho uống nước?” (Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Sa-ma-ri.) 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời, và Người đang nói với chị: ‘Cho Ta xin nước uống’ là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin Người, và Người sẽ cho chị nước sống.” 11 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, ông không có gầu múc, mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy? 12 Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng nầy; chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng nầy, vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao?” 13 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, 14 nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.”

SUY GẪM

C.1-14 Sa-ma-ri là một lối đi tắt từ Giu-đa, phần phía bắc của Y-sơ-ra-ên đến Ga-li-lê trong vùng phía nam. Nhưng người Do thái đã không dùng lộ trình này vì nó được xem như là không sạch. Ở đó, người phụ nữ bị ruồng bỏ ấy sống trong một xứ bị xa lánh của Sa-ma-ri và đã sống trong những tầng lớp thấp nhất của xã hội. Theo chủ định của Chúa Jêsus, Ngài gặp người phụ nữ này tại cái giếng làng gọi là Sy-kha và công bố Ngài là Đấng làm thỏa mãn cơn khát thuộc linh và ban cho sự sống đời đời. Chúa Jêsus đã bày tỏ cho người phụ nữ đó tin tức sự cứu rỗi.

C.9 Lời bình luận rằng “dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri”giải thích cho các độc giả của Giăng ở ngoài đất nước Pa-lét-tin rằng nhiều người Do Thái vẫn xem dân Sa-ma-ri là luôn ở trong trạng thái ô uế, do đó họ hẳn đã nghĩ rằng uống nước từ bình của người phụ nữ này sẽ khiến cho người ta “chính thức” trở nên ô uế. Động từ trong cụm từ “chẳng hề giao thiệp” cũng có thể mang ý nghĩa cụ thể hơn là “không chia sẻ [các vật dụng]”.

C.14 Nước mà ta sẽ cho ngươi là “nước sống” trong câu 10, được chỉ rõ trong C.7:37-39 là Đức Thánh Linh ngự trong lòng các tín hữu. “Không bao giờ khát nữa” có nghĩa là một người với tấm lòng khao khát tâm linh sâu sắc nhất sẽ nhận biết Thiên Chúa cách cá nhân, và kinh ngạc thay, sẽ được thỏa lòng đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus đã giảng Phúc Âm cho người Sa-ma-ri là người bị người Do thái phớt lờ và xa lánh. Ở giữa chúng ta có ai bị phớt lờ và xa lánh không? Tại sao chúng ta không đến gần người đó và cùng nhau chia sẻ sự sống của chúng ta?

Cầu nguyện: Xin hãy để con yêu thương và phục vụ những người bị khước từ và xa lánh.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 24-26

Bình Luận:

You may also like