70 Người Tiếp Nhận Chúa – HT Báp-tít – Nam Phương – Bạc Liêu

804

Điểm nhóm Báp-tít Thanh Hải 

Điểm nhóm Báp-tít Vĩnh Mới

Điểm nhóm Báp-tít Kinh tế

Truyền giảng thiếu nhi điểm nhóm Kinh tế

Phát quà Giáng sinh

Quang cảnh truyền giảng Giáng sinh tại điểm nhóm Kinh tế

Thân hữu tiếp nhận Chúa tại chương trình truyền giảng Giáng sinh – Điểm nhóm Kinh tế

Thúy Ngân

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận: