Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sự Sáng Tạo Mới Và Giê-ru-sa-lem Mới

Ngày 23 – Sự Sáng Tạo Mới Và Giê-ru-sa-lem Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 21:1-8

1 Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa.

2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. 3 Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. 4 Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

5 Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Ngài lại phán: “Hãy viết đi, vì những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật.” 6 Rồi Ngài phán với tôi: “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống. 7 Người nào thắng sẽ nhận được những điều nầy làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta. 8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.”

SUY GẪM:

C.1a, 5   Khi Chúa Jêsus quay trở lại, sự sáng tạo đang có và trật tự cũ sẽ qua đi; trời mới và đất mới sẽ đến ngay lập tức và trọn vẹn. Cho dù sự tồn tại của trời và đất không thể cảm nhận được, nó sẽ hoàn toàn mới. Khi ý định sáng tạo ban đầu kết thúc, tiếng kêu than của cõi sáng tạo sẽ dừng lại (Rô-ma 8:22), và chúng sẽ có sự dư dật và bình an của Vườn Ê-đen.

C.1b, 4a   Khi biển (cội nguồn của điều ác, Khải huyền 13) bị phá hủy bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời, sẽ không còn sự chết và thương tiếc đối với các thánh đồ. Sẽ không còn sự phân cách cay đắng và tàn nhẫn nữa. Không có sự đau buồn và tiếc thương, những người của Đức Chúa Trời sẽ thực sự kinh nghiệm sự nghỉ ngơi-ngày Sa-bát thông qua sự cứu chuộc (Hê-bơ-rơ 4:9). Sẽ có sự đoàn tụ chờ đợi từ lâu với gia đình.

C. 7, 8   Đức Chúa Trời cho phép cái chết thứ hai như là một của thừa kế cho những người sợ sự đe dọa của quyền lực thấy được và đầu hàng sự cám dỗ phản bội, nói dối, giết người, ngoại tình, và thờ lạy hình tượng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chấp nhận những người trung tín với Đấng An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Christ, những chứng nhân trung tín được chấp nhận là “con” và được ban cho Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện–  Xin hãy giúp con có mối tương giao tốt với Chúa Jêsus Christ, Em-ma-nu-ên, và dự phần vào vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời. 

Bình Luận:

You may also like