Home Tin tức Mục Vụ “Bông Lúa Sót”

Mục Vụ “Bông Lúa Sót”

by Ban Biên Tập
30 đọc


DỰ ÁN CỦA MỤC VỤ “BÔNG LÚA SÓT”
Chúng tôi xin trình bày dự án của “Bông lúa sót” đến cùng quý vị – là tất cả những ai có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác.
Cảm ơn quý Mục sư lãnh đạo và Mục sư Quản nhiệm các Hội Thánh của Đức Chúa Trời và anh em trong tình yêu thương của Cứu Chúa Jesus Christ đã tiếp nhận thư tâm tình từ nơi chúng tôi, cũng như trao đổi, góp ý nhiều điều tốt để xây dựng khải tượng Mục vụ “Bông lúa sót” mà Chúa đã tỏ cho chúng tôi.
Kính thưa quý Mục sư và Hội Thánh Chúa, anh em chúng ta nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, cần sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta theo như lời Chúa dạy dỗ: “Chớ mệt mỏi khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặp. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Galati 6: 9-10). Chúng ta đã bày tỏ bằng nhiều cách và trông đợi vào sự giúp đỡ từ mọi nơi. Qua Mục vụ này, tôi mong rằng chính Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau làm theo Mạng lịnh của Chúa trong Lê-vi Ký 23:22 “… Hãy để dành lại bông lúa sót cho người nghèo…”.
Bông Lúa Sót – là một trong các mục vụ của Hội Thánh Chúa Jesus trên đất. Nó chính là công tác từ thiện cơ đốc được thực hiện giữa vòng các cộng đồng. Bên cạnh việc cầu nguyện và giảng đạo, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đầu tiên đã có một Ủy Ban chuyên trách lo chăm sóc  các góa phụ và những người nghèo. Trên tinh thần này, chúng tôi là những mục sư tình nguyện cùng làm việc chung với nhau để thực hiện theo Lời Chúa dạy: Tiếp nhận các tặng phẩm cứu trợ từ các thành viên khác nhau trong các Hội Thánh để chia sẻ, phân phối trở lại cho những anh chị em đang có nhu cầu. Một nồi cơm điện, một bàn là, một computer cũ  ….nếu được gởi đến đúng địa chỉ sẽ trở nên một món quà quí giá. 
Cách tốt nhất để xua tan bóng đêm là thắp lên một ngọn đuốc sáng thay vì nguyền rủa nó.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy cùng chúng tôi, vì Danh Chúa, vì anh em mình nhiều nơi còn gặp khó khăn, mà hưởng ứng khải tượng về Mục vụ “Bông lúa sót”. Xin chừa lại “Bông lúa sót” của mỗi gia đình  để đóng góp cho anh em mình trong tình yêu thương của Chúa chúng ta, ấy cũng là làm theo Lời Chúa. Sự đóng góp của quý vị, dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, khi đến với anh em, họ đều sẽ rất vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Chúa chắc chắn rất đẹp lòng sự vâng lời cũng như tấm lòng yêu thương của quý vị theo như Lời Chúa (Châm Ngôn 19:25).
Đã có một số anh em khi biết khải tượng này, đồng tâm tình mà ngồi lại với nhau và đi đến thực hiện Mục vụ này. Tuy nhiên, chỉ với chúng tôi thì vẫn chưa thể phát triển tốt, nên chúng tôi rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, tham gia trực tiếp của quý vị, vì “Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa.” (Esai 58:10)
Rất mong sự liên lạc của quý vị để đóng góp cho Mục vụ “Bông lúa sót”:
Email của Mục vụ “Bông lúa sót”: bongluasot@gmail.com
Hoặc liên hệ với chúng tôi:
1. Mục sư Nguyễn Như Hạnh: Điều phối Mục vụ
Phone: 0909 272 446
Email: gspaultieua@gmail.com
2. Mục sư Lê Trung Nam – Điều phối viên Truyền thông
Phone: 0903 140 347
Email: davidnam2000@gmail.com
3. Mục sư Phạm Hơn – Biên tập viên các phóng sự cơ đốc online
Phone: 0989249554
Email: honvi2000@yahoo.com
KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI:
Tiếp nhận tất cả phế liệu (vô cơ) của từng gia đình, như: giấy, báo cũ, vỏ chai lọ, Tivi, đầu máy cũ, v.v… (Những thứ có thể quy đổi thành tiền!), hoặc dụng cụ còn sử dụng được.
Có thể tiếp nhận hiện vật hoặc hiện ngân sau khi quý vị đã hoán đổi thành tiền.
Nhận hiện vật hằng tháng vào một ngày thuận tiện mà Hội Thánh và gia đình có thể sắp xếp và báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến tiếp nhận theo như địa chỉ của quý vị.
Mong lần đầu tiên chúng tôi đến tiếp nhận sẽ là hiện vật để đem đến sự khích lệ cho chúng ta.
Về hiện ngân (tiền mặt), xin chuyển vào tài khoản của Mục vụ (sẽ thông báo cho quí vị khi quí vị liên lạc với chúng tôi) hoặc trực tiếp tiếp nhận tại gia đình hay Hội Thánh mà quý vị tham gia.
Thành phần được nhận sự giúp đỡ từ Mục vụ  “Bông lúa sót” là:
–         Gia đình Mục sư, truyền đạo gặp khó khăn.
–         Anh em con cái Chúa nghèo khó khắp nơi.
–         Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.
–         Những người bị bệnh tật hiểm nghèo.
–         Học sinh, sinh viên nghèo.
–         Những gia đình gặp tai họa: bão lụt, động đất,…
Được Hội Thánh địa phương thông báo cho biết và cộng đồng xã hội kêu gọi giúp đỡ, chúng tôi sẽ trực tiếp đến để giúp đỡ.
Kính mong sự đóng góp, giúp đỡ, xây dựng của quý vị để cho Mục vụ ngày càng tốt hơn và phổ biến đến tất cả Hội Thánh và gia đình, cũng như các Mạnh thường quân.
Cầu xin Chúa ban phước cho quý Mục sư và các bạn!
Mục vụ “BÔNG LÚA SÓT”
Các Mục sư Nguyễn Như Hạnh, Lê Trung Nam, Phạm Hơn.
Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ (Gia-cơ 1:27).
( Mục sư Phạm Hơn về thăm bà cụ Sáu ở Bình Thuận sau bài viết của Lê Tuấn trên hoithanh.com.
Bà cụ Sáu đã nhận được các tặng phẩm quí báu từ một ân nhân cơ đốc ở Châu Âu. Đây chính là mục vụ Bông Lúa Chúng tôi xin trình bày dự án của “Bông Lúa Sót” đến cùng quý vị – là tất cả những ai có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác.

Cảm ơn quý Mục sư lãnh đạo và Mục sư Quản nhiệm các Hội Thánh của Đức Chúa Trời và anh em trong tình yêu thương của Cứu Chúa Jesus Christ đã tiếp nhận thư tâm tình từ nơi chúng tôi, cũng như trao đổi, góp ý nhiều điều tốt để xây dựng khải tượng Mục vụ “Bông Lúa Sót” mà Chúa đã tỏ cho chúng tôi.

Kính thưa quý Mục sư và Hội Thánh Chúa, anh em chúng ta nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, cần sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta theo như lời Chúa dạy dỗ: “Chớ mệt mỏi khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặp. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Galati 6: 9-10). Chúng ta đã bày tỏ bằng nhiều cách và trông đợi vào sự giúp đỡ từ mọi nơi. Qua Mục vụ này, tôi mong rằng chính Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau làm theo Mạng lịnh của Chúa trong Lê-vi Ký 23:22 “… Hãy để dành lại bông lúa sót cho người nghèo…”.

Bông Lúa Sót – là một trong các mục vụ của Hội Thánh Chúa Jesus trên đất. Nó chính là công tác từ thiện cơ đốc được thực hiện giữa vòng các cộng đồng. Bên cạnh việc cầu nguyện và giảng đạo, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đầu tiên đã có một Ủy Ban chuyên trách lo chăm sóc  các góa phụ và những người nghèo. Trên tinh thần này, chúng tôi là những mục sư tình nguyện cùng làm việc chung với nhau để thực hiện theo Lời Chúa dạy: Tiếp nhận các tặng phẩm cứu trợ từ các thành viên khác nhau trong các Hội Thánh để chia sẻ, phân phối trở lại cho những anh chị em đang có nhu cầu. Một nồi cơm điện, một bàn là, một computer cũ  ….nếu được gởi đến đúng địa chỉ sẽ trở nên một món quà quí giá. 

Cách tốt nhất để xua tan bóng đêm là thắp lên một ngọn đuốc sáng thay vì nguyền rủa nó.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy cùng chúng tôi, vì Danh Chúa, vì anh em mình nhiều nơi còn gặp khó khăn, mà hưởng ứng khải tượng về Mục vụ “Bông lúa sót”. Xin chừa lại “Bông lúa sót” của mỗi gia đình  để đóng góp cho anh em mình trong tình yêu thương của Chúa chúng ta, ấy cũng là làm theo Lời Chúa. Sự đóng góp của quý vị, dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, khi đến với anh em, họ đều sẽ rất vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Chúa chắc chắn rất đẹp lòng sự vâng lời cũng như tấm lòng yêu thương của quý vị theo như Lời Chúa (Châm Ngôn 19:25).

Đã có một số anh em khi biết khải tượng này, đồng tâm tình mà ngồi lại với nhau và đi đến thực hiện Mục vụ này. Tuy nhiên, chỉ với chúng tôi thì vẫn chưa thể phát triển tốt, nên chúng tôi rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, tham gia trực tiếp của quý vị, vì “Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa.” (Esai 58:10)

Rất mong sự liên lạc của quý vị để đóng góp cho Mục vụ “Bông Lúa Sót”:

Email của Mục vụ “Bông Lúa Sót”: bongluasot@gmail.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi:

1. Mục sư Nguyễn Như Hạnh: Điều phối Mục vụ

Phone: 0909 272 446

Email: gspaultieua@gmail.com

2. Mục sư Lê Trung Nam – Điều phối viên Truyền thông

Phone: 0903 140 347

Email: davidnam2000@gmail.com

3. Mục sư Phạm Hơn – Biên tập viên các phóng sự cơ đốc online

Phone: 0989249554

Email: honvi2000@yahoo.com


KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI:

Tiếp nhận tất cả phế liệu (vô cơ) của từng gia đình, như: giấy, báo cũ, vỏ chai lọ, Tivi, đầu máy cũ, v.v… (Những thứ có thể quy đổi thành tiền!), hoặc dụng cụ còn sử dụng được. Có thể tiếp nhận hiện vật hoặc hiện ngân sau khi quý vị đã hoán đổi thành tiền.

Nhận hiện vật hằng tháng vào một ngày thuận tiện mà Hội Thánh và gia đình có thể sắp xếp và báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến tiếp nhận theo như địa chỉ của quý vị.

Mong lần đầu tiên chúng tôi đến tiếp nhận sẽ là hiện vật để đem đến sự khích lệ cho chúng ta.

Về hiện ngân (tiền mặt), xin chuyển vào tài khoản của Mục vụ (sẽ thông báo cho quí vị khi quí vị liên lạc với chúng tôi) hoặc trực tiếp tiếp nhận tại gia đình hay Hội Thánh mà quý vị tham gia.

Thành phần được nhận sự giúp đỡ từ Mục vụ  “Bông lúa sót” là:

– Gia đình Mục sư, truyền đạo gặp khó khăn.

– Anh em con cái Chúa nghèo khó khắp nơi.

– Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.

– Những người bị bệnh tật hiểm nghèo.

– Học sinh, sinh viên nghèo.

– Những gia đình gặp tai họa: bão lụt, động đất,…

Được Hội Thánh địa phương thông báo cho biết và cộng đồng xã hội kêu gọi giúp đỡ, chúng tôi sẽ trực tiếp đến để giúp đỡ.

Kính mong sự đóng góp, giúp đỡ, xây dựng của quý vị để cho Mục vụ ngày càng tốt hơn và phổ biến đến tất cả Hội Thánh và gia đình, cũng như các Mạnh thường quân.

Cầu xin Chúa ban phước cho quý Mục sư và các bạn!


Các Mục sư Nguyễn Như Hạnh, Lê Trung Nam, Phạm Hơn.


Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ (Gia-cơ 1:27).


Mục sư Phạm Hơn về thăm bà cụ Sáu ở Bình Thuận sau bài viết của Lê Tuấn trên hoithanh.com.

Bà cụ Sáu đã nhận được các tặng phẩm quí báu từ một ân nhân cơ đốc ở Châu Âu. Đây chính là mục vụ Bông Lúa Sót.

Mục sư  Phạm Hơn và chiếc ô tô chở hàng – công tác của mục vụ BÔNG LÚA SÓT trong một chuyến đi miền Tây Nam Bộ

Mục sư  Phạm Hơn và chiếc ô tô chở hàng – công tác của mục vụ “Bông Lúa Sót” trong một chuyến đi miền Tây Nam Bộ

Mục sư Nguyễn Như Hạnh, Cố Biên dịch viên Nguyễn Hữu Thịnh và mục sư Phạm Hơn.

Tường Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like