Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Dân Sót Lại Quay Trở Về

Ngày 21 – Dân Sót Lại Quay Trở Về

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 10:16-34

16 Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân Sẽ làm cho những người mập mạnh của vua ấy trở nên gầy mòn; Và dưới cảnh vinh hoa của vua ấy, Lửa sẽ cháy lên như một đám lửa thiêu đốt.17 Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa, Đấng Thánh của nó sẽ là một ngọn lửa, Sẽ đốt cháy và thiêu nuốt gai góc và bụi rậm Chỉ trong một ngày.18 Còn sự trù phú của rừng và vườn cây ăn quả của vua ấy, Ngài sẽ tận diệt hết, cả hồn lẫn xác, Như kẻ kiệt sức đi loạng choạng.19 Số cây trong rừng còn lại chẳng là bao, Một đứa trẻ cũng có thể đếm được.20 Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên và những người sống sót của nhà Gia-cốp sẽ không còn nương cậy vào kẻ đã đánh họ nữa; nhưng họ sẽ thật lòng nương cậy vào Đức Giê-hô-va là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 21 Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. 22 Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân ngươi đông như cát biển thì chỉ một phần sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được quyết định, công lý sẽ tràn lan. 23 Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã quyết định thực hiện sự hủy diệt trên khắp đất. 24 Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế nầy: “Hỡi dân Ta đang ở Si-ôn, đừng sợ người A-si-ri khi chúng đánh ngươi bằng roi và giơ gậy chống lại ngươi, như người Ai Cập đã làm. 25 Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, sự trừng phạt sẽ chấm dứt; và cơn thịnh nộ của Ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng. 26 Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ quất roi trên chúng, như đã đánh người Ma-đi-an nơi tảng đá Ô-rép; Ngài cũng giơ gậy trên biển như đã làm tại Ai Cập. 27 Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi; ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi.” 28 Chúng đến A-giát, xuyên qua Mi-gơ-rôn, Để hành lý tại Mích-ma.29 Vượt qua đèo, chúng nói: “Chúng ta sẽ đóng trại qua đêm tại Ghê-ba.”Ra-ma run sợ, Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn!30 Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to! Hỡi người La-ít, hãy chú ý lắng nghe! Đáng thương cho người A-na-tốt!31 Mát-mê-na lẩn trốn, Cư dân Ghê-bim tìm nơi ẩn núp.32 Chính ngày đó, chúng sẽ dừng lại ở Nóp, Vung tay chống lại núi của con gái Si-ôn, Và chống lại đồi của Giê-ru-sa-lem!33 Nầy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, Sẽ dùng uy lực đáng sợ mà chặt các cành cây; Những cây kiêu kỳ đều bị đốn ngã, Những cây cao lớn bị hạ thấp.34 Ngài dùng rìu sắt đốn những bụi cây trong rừng, Và Li-ban sẽ ngã xuống bởi Đấng Quyền Năng.

SUY GẪM

Đức Chúa Trời phán xét các nước mà Ngài đã dùng như một công cụ để trừng phạt dân sự Ngài và phục hồi dân sót lại của dân Ngài, là những người tin cậy vào Ngài cho đến cuối cùng.

Ðức Chúa Trời là Ðấng như thế nào?


Câu 16-19: Đức Chúa Trời trừng phạt sự kiêu ngạo của A-si-ri, là nước nghĩ rằng nó thực hiện tất cả mọi việc qua quyền lực riêng của nó. Dân A-si-ri đã không nhận ra rằng họ chỉ là một công cụ và họ đã trở nên ngỗ ngược và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Chúa đã dùng tôi trong những lĩnh vực nào? Tôi có hiểu và sống đúng như Đức Chúa Trời hoạch định cho tôi trong công việc này không?

Câu 20-23: Đức Chúa Trời phục hồi dân sót lại của Y-sơ-ra-ên. Lời tiên tri về dân sót lại sẽ trở về với Đức Chúa Trời được ứng nghiệm là dân Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem vào thời Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi. Nhưng sự kiện mà dân sự đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin của Áp-ra-ham đã được hoàn thành qua những người tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Chúa sau sự đến trong thế gian này của Ngài. Ngợi khen Đức Chúa Trời Đấng đã cất con khỏi tội lỗi, dẫn con quay lại với Ngài và ban ân điển cứu rỗi cho con.

Câu 24-34: Đức Chúa Trời huỷ diệt A-si-ri và cất gánh nặng khỏi vai của dân sót lại. Như Đức Chúa Trời huỷ diệt đội quân Ai-cập đã ngược đãi dân Y-sơ-ra-ên trong quá khứ thì giờ đây Ngài huỷ diệt quân A-si-ri vì dân sót tin kính và trung tín của Ngài (Xuất Ai cập ký lần thứ hai). Cho dù quân A-si-ri rất hùng mạnh, thì nó cũng vẫn bị sụp đổ khi Đức Chúa Trời chạm tay Ngài vào nó. Bởi vậy cho nên những người quay trở lại với Đức Chúa Trời không cần phải sợ sự tấn công khốc liệt của Sa-tan. Khi chúng ta sống bằng đức tin trong lúc rối loạn này thì chúng ta sẽ sớm kinh nghiệm sự giải cứu lạ lùng này.

Cầu nguyện: Quả thật, Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin đừng để con bị thất bại hay lùi bước trước bất kỳ một sự tấn công nào của Sa-tan mà hãy để con nhìn lên một mình Ngài. 

Bình Luận:

You may also like