Ngày 8 – Vấn Đề Tình Dục Vô Luân

665

 

I Cô-rinh-tô 5:1-13

1 Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế; vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình! 2 Thế mà anh em còn vênh vang! Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em! 3 Vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó. 4 Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus; nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, 5 chúng ta phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa.

6 Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? 7 Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. 8 Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ Vượt Qua, chớ dùng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý.

9 Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10 Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian nầy. 11 Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. 12 Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? 13 Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài. “Hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em.”

SUY GẪM

Phao-lô nghe nói là có việc tình dục vô đạo đức ở hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng hội thánh đó làm ngơ việc này. Ông cảnh báo rằng tình dục vô đạo đức là một tội lỗi nghiêm trọng, rằng hội thánh phải loại bỏ một cách nghiêm khắc.

Chúa ban cho tôi bài học gì?

Câu 4, 5: Phao-lô khích lệ cả Hội thánh nhóm lại và giải quyết vấn đề ngoại Tình. Vì những kẻ tội lỗi phải bị trục xuất khỏi hội chúng và phải bị trừng phạt cùng với Sa-tan, Phao-lô cảnh báo người đó phải ăn năn để được cứu trong ngày của Chúa. Nếu quyết định này bị trì hoãn để không đánh mất một người trong một thời gian ngắn, có thể linh hồn người đó sẽ bị mất vĩnh viễn. Chúng ta có xem xét điều này một cách cẩn thận trong thời đại ngày nay, khi các hội thánh không còn đưa ra những quyết định này nữa hay không?

Câu 6-8: Do hội thánh trở nên sa đọa về đạo đức và không nhạy bén thuộc linh, nó tự chấp nhận và bị phân rẽ. Dù rằng việc ngoại tình của một người dường như là một chuyện nhỏ, hội thánh không ý thức được là điều này phủ nhận cả hội chúng và là men của sự độc ác và xấu xa làm ô uế sự hy sinh của Đấng Christ. Niềm vui thực sự của sự cứu chuộc không đến từ việc có những ân tứ siêu nhiên, nhưng mà là một hội chúng thanh sạch và chân thực làm việc qua Đức Thánh Linh. Nếu bất cứ ai không trung thực hơn thế gian này, trang hoàng cho mình bằng những từ ngữ và hành vi tôn giáo và gọi đó là “đức tin”, thì cả hội chúng sẽ bị nguy hiểm.

Câu 9-13: Trong thư trước, Phao-lô đã bảo hội thánh Cô-rinh-tô đừng giao thiệp với những người vô đạo đức về tình dục. Ông không có ý họ không được giao thiệp với những người vô đạo đức ở bên ngoài hội chúng của mình. Những người tình dục vô đạo đức của thế gian sẽ bị Đức Chúa Trời và luật của thế gian đoán xét, nhưng những người vô đạo đức trong hội chúng thì phải bị đối xử một cách nghiêm khắc để không hủy hoại sự thánh khiết và sự trong sạch. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con gây dựng thân thể Đấng Christ thánh khiết trong một thế giới tình dục vô đạo đức.

Bình Luận: