Home Quốc Tế Franklin Graham: “Không Có Sự Thỏa Hiệp Đối Với Việc Phá Thai và Hôn Nhân Đồng Tính”

Franklin Graham: “Không Có Sự Thỏa Hiệp Đối Với Việc Phá Thai và Hôn Nhân Đồng Tính”

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Tôi nhận ra đất nước chúng ta cần xây dựng chính sách khôn ngoan đối với nền kinh tế, quốc phòng, năng lượng và một số mối quan tâm khác. Cuộc đời của tôi đã trải qua 12 đời Tổng Thống, một số tự do và một số bảo thủ. Họ đã tiếp cận những chủ đề này với các chính sách khác nhau.  Tuy nhiên, không có chỗ cho sự thỏa hiệp về các vấn đề đạo đức như phá thai và hôn nhân đồng tính , Thiên Chúa đã ban cho chúng ta  rất rõ ràng, những sự chỉ dẫn trong Kinh Thánh mà chúng ta phải nghe theo và vâng phục.” Graham viết trong bài viết ngày 01 tháng 5.

Graham lập luận rằng trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu thì chúng ta cần có sự tin cậy vàvâng phục Chúa, và do đó những gì được nêu rõ ràng trong Kinh Thánh cần phải được thực hiện theo pháp luật của Chúa.

Graham bắt đầu lập luận của mình bằng cách thảo luận về vấn đề phá thai: “Là một người truyền bá Tin Mừng của Chúa Giê-xu, tôi tin rằng đây là một vấn đề không thể thương lượng”.

“Phá thai là sai trái. Đó là viêc sát hại một hài nhi chưa ra đời, và không có luật pháp của một vùng đất nào hay nền tảng của những đảng phái nào thể hợp pháp hóa nó”, Nhà truyền giáo nói.

“Điểm nóng đạo đức” thứ hai mà Graham nói đến là hôn nhân đồng tính. Ông viết, “Kinh Thánh rõ ràng định nghĩa hôn nhân như là một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Kinh Thánh chỉ ra rằng Sa-tan sẽ mang tới những sự cám dỗ cho tín hữu, sau đó sẽ dẫn tới tội lỗi. Thật vậy, Kinh Thánh cho thấy rằng khi người ta từ bỏ sự thật của Thiên Chúa cho những lời dối trá của Satan, họ ngày càng trở nên vô đạo đức,” ông viết.

“Hậu quả thật khủng khiếp”, ông nói thêm, Trong Thư tín Roma có ghi lại: 26Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng” (Rô-ma 01:26- 28)

Graham kết luận bài viết của mình bằng tuyên bố rằng “Cách duy nhất để vâng lời Thiên Chúa là làm theo lời của Ngài. Điều đó bắt đầu với thừa nhận thẩm quyền của Ngài trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả việc mặc khải rõ ràng cho thấy tiêu chuẩn đạo đức của Ngài”.

Mặc dù trước khi Tổng thống Barack Obama có văn bản khẳng định về việc hôn nhân đồng tính vào ngày 9 tháng 5, Graham tranh luận về vấn đề này đã được lặp lại nhiều lần của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo có liên quan với các cuộc tấn công liên tục về hôn nhân truyền thống.

Hôn nhân đồng tính và phá thai là những điều chắc chắn sẽ đi đầu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, nơi Obama dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. Romney là người ủng hộ và trung thành với tiêu chuẩn hôn nhân truyền thống . Ông đã nói hôn nhân là được dành cho một người nam và một người nữ.

Graham, con trai của nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Graham, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội truyền giáo Billy Graham và tổ chức cứu trợ quốc tế Samaritan Purse.

FAITH (Theo Christian Post)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like