Home Dưỡng Linh Bạn Là Hạt Giống Của Đức Chúa Trời

Bạn Là Hạt Giống Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

      Đức Chúa Trời không những không muốn trồng Lời Ngài vào trong lòng bạn. Ngài còn muốn trồng bạn vào trong thế gian này. Trong thế gian này, Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy 2 loại người : Những người sống trong sự sáng và những người sống trong sự tối tăm. Đức Chúa Trời không nhìn màu da của bạn, Ngài nhìn vào lòng bạn và ân tứ của Ngài trong bạn.

Khi Đức Chúa Trời bảo tôi đến Philippine, Ngài đã không đem một người Mỹ trồng ở Philippine. Đức Chúa Trời chi đem một hạt giống trồng vào xứ này.

                Khi chúng ta xét đoán một người theo màu da và hình dáng bên ngoài thì chúng ta đã không làm đúng mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã ngăn trở những gì mà Đức Chúa Trời muốn dùng người khác truyền đạt vào chúng ta. Đừng nên phân biệt con người do sự khác nhau về màu da hay chủng tộc. Đức Chúa Trời không xét đoán như con người xét đoán, vì con người nhìn thấy trong lòng (I Sam 16:7). Đức Chúa Trời không thấy tôi là người Mỹ, Ngài thấy tôi là con cái của Ngài. Tôi là đứa con trong nước của Ngài. Tôi là hạt giống được Ngài trồng ở Philippine, và tôi phải kết quả ở đó. Hễ khi nào bạn trồng một hạt giống, hạt giống đó phải sinh ra một cây mới. Khi bạn được trồng, bạn phải lớn lên và kết quả. Trong quả của bạn là hạt giống để kết quả nhiều hơn. Nhưng trước hết bạn phải được trồng.

                Chúa Jesus phán rằng BẠN là hạt giống tốt (Mat 13:8). Nếu bạn được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sanh lại, bạn là con trong nước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời muốn trồng bạn. Đức Chúa Trời muốn trồng bạn ở đâu ? Ở thế gian này.

                Nơi đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn trồng bạn là một Hội thánh tốt. Thi thiên 92:13 chép “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giêhôva, sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta”. Sau đó Đức Chúa Trời muốn trồng bạn vào trong một nghề nghiệp hay chức vụ nào đó. Mục đích trồng của Ngài là để bạn đi đến với thế giới của bạn.
Để hoàn thành mục đích Đức Chúa Trời cho đời sống bạn, thì bạn phải được trồng đúng chỗ – trong đất tốt. Đức Chúa Trời muốn trồng bạn vào trong đất đã chuẩn bị cho bạn. Nhưng mặc dù mảnh đất đó đã được chuẩn bị nhưng không có nghĩa là sẽ có kết quả dễ dàng. Không thể bởi hoàn cảnh của bạn mà bạn phán quyết được mình có ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không ở trong ý chỉ của Ngài. Không phải khi mọi sự tốt đẹp là bạn đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời đâu. Và dù mọi sự có vẻ tồi tệ cũng không có nghĩa là bạn đã ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu trường hợp này là đúng thì Sứ đồ Phao Lô luôn ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời.

                Hầu như đối với Phao Lô, mọi sự đều không trôi chảy. Ông bị chìm tàu, bị tống giam, bị ném đá gần chết, nhưng vẫn không ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Phao Lô vẫn ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Phao Lô vẫn ở trong cuộc đua. Ông không bị lệch đường. Đức Chúa Trời đã sửa soạn nơi chỗ và tình trạng để trồng Phao Lô xuống. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nơi chỗ và hoàn cảnh để trồng bạn xuống. Những nơi này là chặng đua của bạn. Không thể căn cứ vào những điều xung quanh mà bạn có thể đánh giá được những gì Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống bạn hay qua đời sống bạn. Bạn phải xét thử xem bạn đang ở đâu trong cuộc đua và tình trạng thật của bạn theo như Thánh Linh đang phán bên trong bạn là gì. Bạn có được trồng trong một hoàn cảnh nào đó không ? Cần có bao nhiêu thời gian để cây lớn lên ? Bạn hãy nhớ rằng 14 năm sau khi được cứu, Phao Lô mới lên Jêrusalem để thông công với các anh em. Chúng ta rất thường quan tâm đến việc tôi làm gì và tôi muốn hoàn thành điều gì mà quên mất một điều là chúng ta cần phải trở thành cái gì. Chúa Jesus phán với các môn đồ “Hãy theo ta, ta sẽ KHIẾN CÁC NGƯƠI trở nên tay đánh lưới người” (Mat 4:19). Điều mà Chúa Jesus muốn nói là “Ta sẽ khiến các ngươi trở thành một người nào đó trong ta để các ngươi có thể làm một điều gì đó cho ta”. Chúng ta đã gây nhiều nan đề trong chức vụ khi sự quan tâm hàng đầu của chúng ta là làm một điều gì đó, thay vì phải trở nên một người nào đó  trong Christ để Đức Chúa Trời được vinh hiển.

                Đối với người khác, điều bạn đang làm, có thể là tốt, hoặc có vẻ tốt, dường như tốt. Tuyệt lắm ! Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không được vinh hiển với những gì bạn đang làm nếu điều đó không phải là điều Đức Chúa Trời bảo bạn làm.

                Cho nên, khi bạn thực hiện một kế hoạch nào đó mà không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì sẽ có sự thất bại, bạn bắt đầu kêu la và phàn nàn vì bạn không thể tiến hành được những gì do bạn xếp đặt. Đức Chúa Trời không có trách nhiệm ủng hộ những gì mà Ngài không bảo hoặc không muốn bạn làm. Quan tâm hàng đầu và trách nhiệm trước nhất của bạn là bạn sẽ trở thành con người như thế nào, chứ không phải bạn đang làm gì. Bạn là hạt giống trong tay Đức Chúa Trời. Bạn đang để Ngài trồng bạn hay bạn đang tự trồng mình ? Chức vụ của bạn không thể đặt trên cơ hội. Chức vụ của bạn phải được đặt trên sự vâng lời. Bạn sẽ gặp những cơ hội nhưng không phải tất cả những cơ hội đều đến từ Chúa. Sẽ không có đủ thời gian để bạn đi khắp nơi mà bạn có cơ hội đi, hoặc làm mọi điều mà bạn có cơ hội để làm. Bạn không phải có trách nhiệm cho toàn thế giới được !

                Nhưng bạn có trách nhiệm lắng nghe Đức Chúa Trời. Nếu bạn đặt phương hướng đời sống của bạn hoặc chức vụ của bạn trên việc làm theo cơ hội, thì bạn sẽ không biết phải đi đâu vì thế gian này đầy những nhu cầu. Và bạn không thể bị dẫn dắt bởi nhu cầu. Bạn phải được Thánh Linh dẫn dắt. Trong Esai 1:19 chép, nếu bạn sẵn lòng và vâng lời, bạn sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Chúa Jesus phán rằng. Cha được sáng danh khi bạn kết quả nhiều (Giăng 15:8). Nhưng nếu bạn không được trồng đúng chỗ, bạn sẽ chẳng kết được nhiều quả đâu.

                Hãy để Đức Chúa Trời trồng bạn. Đừng để bạn bè trồng bạn. Đừng để áp lực của những người thân trồng bạn. Hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời trồng bạn. Điều đó không có nghĩa là chỉ có bạn mới nghe được Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán thôi đâu. Bạn cũng cần sự góp ý của những anh, chị trong Christ, những người có sự nhạy bén và sự vâng lời Thánh Linh.

                Khi bạn đã lắng nghe Chúa một cách chính xác rồi, thì một ai đó sẽ làm chứng và đồng ý với bạn. Một người khác cũng nhận được một sự xác quyết trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên bạn phải có trách nhiệm vâng theo điều Đức Chúa Trời đã phán với lòng bạn chứ không vâng theo những gì mà con người đã tưởng tượng ra trong tâm trí họ.

Theo Paul Chase.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like