Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Hai Sự Khôn Ngoan

Ngày 26 – Hai Sự Khôn Ngoan

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 3: 13-18

13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. 14 Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. 15 Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. 16 Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. 18 Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình.

SUY GẪM

Sau khi Gia-cơ nói về sự thử nghiệm đến bởi cái lưỡi, giờ đây ông đưa cho các tín hữu lời khuyên răn thiết thực. Ông nói với họ đừng tìm kiếm sự khôn ngoan thế gian nhưng hãy tìm kiếm sự khôn ngoan từ thiên thượng và cho họ thấy sự khôn ngoan đó qua những hành động tốt đẹp.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13: Đối với những người khoe khoang về sự khôn ngoan và hiểu biết của họ qua lời nói, Gia-cơ nói rằng hãy bày tỏ sự khôn ngoan qua những việc làm tốt đẹp, và qua sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Sự khôn ngoan thật không khoe khoang bằng lời nói. Sự khôn ngoan thật không ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng. Bạn có đang bày tỏ một đời sống của sự khôn ngoan, không phải bằng cái lưỡi nhưng bằng hành động của mình?

Câu 14-16: Sự khôn ngoan thế gian, xác thịt và đến từ ma quỷ sẽ dần dần biến đổi tấm lòng của chúng ta trở nên ác độc, tham vọng ích kỷ và tranh cạnh. Những người khoe khoang sự khôn ngoan thường ngăn cản chân lý và sa vào những trò dối trá lừa bịp. Những lời lẽ khoe khoang đó không gây dựng mà phá hủy, không hiếu hòa mà chia rẽ, không chữa lành mà khiến bị tổn thương. Ở những nơi có người chỉ khoe khoang về sự khôn ngoan của mình bằng lời nói, ở đó chỉ có sự ồn ào và phô trương với những hành động gian ác. Có nhiều người cố tranh đấu để mình trở thành người giỏi nhất, nhưng không có ai muốn phục vụ. Nơi đó đầy những người sẵn sàng làm đủ mọi thủ đoạn để nhanh chóng đạt được mục đích và tiến thân, dù chỉ là chút ít. Những nơi đó không có người chiến thắng mà chỉ là những kẻ thất bại. Và nơi đó không thể trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời mà sẽ là vương quốc của ma quỷ. Sự khôn ngoan nào đang dẫn dắt gia đình và Hội thánh của bạn?

Câu 18: Nơi không có hạt giống thuộc linh là chỗ gian ác, chia rẽ và xung đột, còn những người tìm kiếm sự khôn ngoan từ thiên thượng và từ bỏ chính mình sẽ có bông trái gieo trong hòa bình. Nơi đó chứa đựng bông trái của sự công chính. Giống như một người được biết đến là công chính qua hành động của họ, những nơi công chính sẽ bày tỏ sự khôn ngoan từ thiên thượng, sẽ thu hoạch những bông trái công chính. Cộng đồng của bạn đang tăng trưởng với những lời nói hay với hòa bình và bông trái công chính?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con gây trồng hòa bình và thu hoạch những bông trái công chính từ nơi con đang ở.

Bình Luận:

You may also like