Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Đức Tin Có Hành Động Và Không Có Hành Động

Ngày 24 – Đức Tin Có Hành Động Và Không Có Hành Động

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 2: 14-26

14 Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? 15 Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16 mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 17 Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 18 Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20 Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích(c) không? 21 Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 23 Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24 Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 25 Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? 26 Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

SUY GẪM

Gia-cơ là người nghiêm cấm sự thiên vị và khuyên bảo họ phải yêu thương nhau, giờ đây ông nói rằng thực hành điều này là đức tin thật và đưa ra một ví dụ về đức tin có hành động của Áp-ra-ham và Ra-háp.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 14, 19, 26: Đức tin cứu rỗi của chúng ta phải đi kèm với hành động. Giống như khi nhìn quả biết cây, đức tin trong lòng một người được nhận biết qua hành động của người đó. Thậm chí ma quỷ cũng tin và môi miệng của chúng cũng xưng nhận rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng chúng vẫn cố ngăn cản và lừa gạt các tín hữu. Giống như một thân thể nếu không còn hơi thở sẽ chỉ là xác chết, đức tin nếu không có hành động cũng trở thành vô ích và là đức tin chết, không thể cứu rỗi được.

Câu 15-18: Những người xét đoán người khác theo vẻ bề ngoài, hoặc tìm kiếm lợi ích cá nhân và làm ngơ trước những đau khổ của người yếu đuối để lấp đầy dạ dày của mình sẽ không thể có Chúa Jêsus, là Vua và là Đấng Cứu Chuộc của cuộc đời họ. Thậm chí, nếu ai đó có thể chia sẻ vật chất với người khác, nhưng lại cầu nguyện rằng sẽ có người đáp ứng nhu cầu cho người nghèo, thì đó là một lời cầu nguyện không mang lại ích lợi cho người nghèo hoặc cho chính người cầu nguyện. Nếu không nghĩ rằng chính mình là cách đáp ứng một lời cầu nguyện thì lời cầu nguyện của người đó không hề có đức tin. Bạn bày tỏ đức tin của mình như thế nào? Ngày hôm nay bạn phải dâng thân thể mình cho lời cầu nguyện nào?

Câu 20-24: Áp-ra-ham có đức tin trong lời hứa của Đức Chúa Trời rằng ông sẽ có một dân lớn ra từ tử cung già nua của Sa-ra, khi được bảo hãy đưa tay ra giết chết con mình, ông vâng phục không hề do dự và chứng tỏ rằng đức tin của mình là đức tin thật. Ông hoàn toàn tin tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho mình đứa con, cũng có thể cất đứa con đó đi và khiến nó sống lại. Ông không quan tâm đến hoàn cảnh nhưng tin cậy nơi Đức Chúa Trời bất biến và trở nên một người bạn hữu của Chúa, làm đẹp lòng Ngài. Đây là đức tin nhận lãnh sự cứu rỗi và nếu một người không có đức tin này, người đó sẽ bị gọi là bạn của thế gian (4:4).

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con có được đức tin như Áp-ra-ham, người đã dâng con trai của mình và như Ra-háp, người đã dâng mạng sống của mình lên cho Ngài.

Bình Luận:

You may also like