Home Tin tức Lễ Dâng Hiến Kinh Thánh Bản Dịch 2011

Lễ Dâng Hiến Kinh Thánh Bản Dịch 2011

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Nguyễn Xuân Đức, Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới, đã cùng qúy đầy tờ Chúa hiện diện đặt tay cầu nguyện dâng Bản Dịch Kinh Thánh 2011 lên Chúa.  Mục sư Nguyễn Ase cầu nguyện cho Ban Chấp Hành Hội Kinh Thánh Việt Ngữ để họ được đầy ơn hầu gây quỹ, in ấn, và phổ biến bản dịch Kinh Thánh nầy cách rộng rãi giữa đồng bào trong và ngoài nước.

Bản dịch nầy đang được qúy tôi con Chúa trong các giáo phái Báp-tít, CM&A (HTTLVN), Trưởng Lão, Giám Lý, Ngũ Tuần, nhiều nhóm Tư Gia, và các bạn sinh viên học sinh đang sử dụng để nghiên cứu Lời Chúa.

Một bạn sinh viên trong nước đã nhận xét, “Bản Dịch 2011 có ngôn ngữ rất dễ hiểu, rõ ràng, sử dụng từ ngữ rất phổ thông và gần gũi với ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.”  Một tôi tớ Chúa trong nước đã nói, “Bản Dịch 2011 có văn phong dễ hiểu và rõ nghĩa, ngôn ngữ quen thuộc và phổ thông. Bản dịch nầy đặc biệt thích hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên, giới trí thức, doanh nhân, và chuyên gia.”  Một vị giáo sư đại học ở Hoa Kỳ đã đánh giá, “Bản Dịch 2011 có văn phong tao nhã, ngôn ngữ hiện đại, sẽ giúp cho người đọc hiểu thêm Lời Chúa.” 

Ban Tổ Chức ước mong rồi đây Chúa cho sẽ có hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước đọc Kinh Thánh qua Bản Dịch 2011 nầy.  Nếu quý vị muốn có một cuốn Kinh Thánh Bản Dịch 2011, hoặc muốn tải xuống điện thoại di động hoặc máy vi tính để sử dụng bất cứ lúc nào, xin vui lòng liên lạc với vietbible.bd2011@gmail.com

1
Các Mục sư đặt tay cầu nguyện dâng Kinh thánh bản dịch mới lên cho Chúa 

Theo BTC

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like