Home Dưỡng Linh Thoát Nạn Cách Kỳ Diệu Khỏi Trận Bão Lốc

Thoát Nạn Cách Kỳ Diệu Khỏi Trận Bão Lốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

        Vài thời gian trước đây tôi đã biết được qua tin tức về một gia đình có nhà đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một cơn lốc xoáy tệ hại. Thật kỳ diệu, đứa con trai ba tuổi và người giữ trẻ của họ, cả hai đều thoát nạn, không bị thương hay chết.

      Cha mẹ họ là tín hữu Cơ Đốc, nghĩ rằng kinh nghiệm bi thảm này là một cơ hội tốt để dạy đứa con trai . Vì vậy, họ cẩn thận giải thích cho đứa trẻ nhiều lần Chúa Giê-su đã gìn giữ nó như thế nào. Ngày hôm sau, một phóng viên tin tức sắp xếp để xin phỏng vấn gia đình. Người phóng viên đến và một trong những câu hỏi đầu tiên của ông với cậu bé là, “Cháu có sợ không?” “Không” cậu bé đáp lại bình tĩnh. “Ai ở với cháu vào lúc đó?” phóng viên hỏi. Không do dự cậu bé trả lời: “Chỉ là người giữ trẻ.” Vào lúc này, cha mẹ xen vào và nhắc đứa bé nói còn có ai khác cùng với mình trong cơn lốc xoáy. “Không có ai!” cậu bé khẳng khái đáp. Cha mẹ vẫn kiên trì, “Chẳng phải là Chúa Giê-su đã ở cùng và bảo vệ con phải không con trai?” Nhưng trước sự sửng sốt của cha mẹ, cậu bé thú nhận cách ngây thơ “Con không có thấy Ngài.”

      Chúng ta chắc chắn có thể hiểu được việc một đứa trẻ ba tuổi không nhận biết về sự hiện diện vô hình của Chúa, bởi vì đôi khi, ngay cả người lớn cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu sự thật tâm linh này cũng như bước đi trong ánh sáng của nó. Không nghi ngờ gì, đứa bé sẽ học được về kiến thức đức tin sau này, nhưng câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng, trên thực tế, chúng ta không thể thấy được Ngài bằng cặp mắt tự nhiên của mình. Tuy vậy, trong tình yêu vĩ đại của Ngài, Đức Chúa Trời tuyệt vời thậm chí đã thiết lập sự hiện diện tâm linh có thật trong ơn phước của chúng ta. Chúa Giê-su đã nói với Thô-ma nghi ngờ, “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!(Giăng 20:29).

       Chúng ta đã không thấy Ngài, nhưng chúng ta được ban phước vì chúng ta tin! Và Chúng ta biết rằng “khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài; Ngài vốn như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. Phàm ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thánh sạch như Ngài là thánh sạch.” (1 Giăng 3:2-3). Được thần cảm bởi Đức Thánh Linh, Giăng đã viết “phàm ai tin như vậy sẽ gìn giữ mình thánh sạch”.

     Đây là một thực trạng, sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ mặt đối mặt, “thấy Ngài” thật sự, là động lực mạnh mẽ cho việc giữ thánh khiết trong hiện tại.

Theo Bill Bright (dch)

Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like