Ra Mắt Ban Đại Diện HT Báp Tít Nam Phương TP Hải Phòng

448

 
Ban đại diện Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Nam Phương) TP Hải Phòng gồm:
1. Mục Sư Ninh Văn Liên:                   Trưởng Ban Đại Diện
2. Mục Sư Đào Văn Hiền:                    Phó Ban Đại Diện
3. Mục Sư Nguyễn Xuân Quỳnh:          Thư Ký
4. Nữ Truyền Giáo Nguyễn Thị Nhót:    Thủy Qũy
5. Mục Sư Nguyễn Công Thúc:             Uỷ Viên
11TON_CNH_HI_NG_T_TRN_NHN_XUNG
Quang cảnh buỗi Lễ ra mắt Ban đại diện HT Báp Tít Nam Phương TP Hải Phòng
8MS_O_VN_HIN_PH_BAN_I_DIN_CHO_MNG_V_GII_THIU_I_BIU
MS Đào Văn Hiền – Phó Ban đại diện chào mừng và giới thiệu đại biểu

1I_DIN_T_HI_BP_TT_VIT_NAM_V_I_DIN_HI_THNH_BP_TT_HOA_K
Đại diện HT Báp Tít Việt Nam và HT Báp Tít Hoa kỳ tham dự trong buổi lễ
MS_NINH_VN_LIN_TRNG_BAN_I_DIN_C__DIN_VN_KHAI_MC
MS Ninh Văn Liên đọc diễn văn khai mạc

6MS_BRELAND_I_DIN_HI_THNH_HOA_K__CHC_MNG_BAN_I_DIN_HI_THNH

MS Breland, đại diện HT Báp Tít Nam Phương Hoa Kỳ chúc mừng

7MS_BI_ANH_THUN_C_LCH_S_HI_THNH
MS Bùi Văn Thuần đọc lịch sử Hội Thánh
4HI_THNH_TNG_QU_HI_CH_THP__A_PHNG
HT tặng quà cho Hội chữ Thập đỏ địa phương
10TNG_HI_BP_TT_TNG_HOA_CHC_MNG
Tổng hội Báp Tít Việt Nam (Nam Phương) tặng hoa chúc mừng
11BAN_TN_GIO_THNH_PH_HI_PHNG_TNG_HOA_CHC_MNG
Ban tôn giáo TP Hải Phòng chúc mừng
12BAN_CNG_AN_THNH_PH_HI_PHNG_TNG_HOA_CHC_MNG
Ban công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng
Hiền Đào
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com


Bình Luận: